DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba un kultūrvēsture

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"
Vietas > Latgale

Latgale. februārī
sakārtots pēc vērtējuma, vērtētākās augstāk

Daba.dziedava.lv atrodami sekojoši šajā vai no šīs Latvijas daļas fotografēti objekti:
Dabas takas : (skaits - 6)
Skatu vietas : (skaits - 15)
Kalni : (skaits - 11)
Iežu atsegumi : (skaits - 1)
Gravas : (skaits - 1)
Diži koki :
Ādamsona liepa, Ambeļu bumbiere, Ambeļu ozols, Andzeļu Malkas ozols, Atašienes liepa, Atašienes parka ozols, Barisu vīksna, Borovkas kadiķis, Borovkas priede, Buivīšu priede, Buļu priede, Cegeļņas kadiķis, Celmiņu vīksna, Ceruļevas priede, Ciskādu apse, Dobročinas apse, Dobugravas vīksna, Domopoles liepa, Dreisku kadiķis, Dubrovkas ozols, Dzalzavas ozols, Eizbahovas kadiķis, Elernes 1. liepa, Eversmuižas korķkoks, Eversmuižas šķeltlapu liepa, Ezernieku liepa, Gaigalavas dižkļava, Gaigalavas ozols, Gaiļu kalna kadiķi, Gaiļukalna kadiķis, Galēnu kļava, Garkalnes vīksna, Garkolnes kļava, Garkolnes osis, Geļenovas Japānas lapegle, Ilzeskalna ozols, Istras goba, Jasmīņu ozols, Jasmuižas liepa, Jezufinovas dižozols, Kalupes vītols, Kazuļu vīksna, Koņevas kadiķis, Krutavas kadiķis, Kučenieku kadiķis, Kudinavas kadiķis, Kušneru liepa, Laizānu parka liepa, Lauderu dižapse, Lieparu kapu priede, Mežamatveju kadiķi, Mežvidu lapegle 2, Mežvidu osis, Morkonišķu kadiķis, Mukuļu vīksna, Nagļu baznīcas priede, Nauļānu vītols, Orenīšu ozols, Oženieku kadiķis, Ozolmuižas ozols (Rēzeknes nov.), Ozupienes osis, Ozupienes vīksna, Padoles ozols, Pakalnu priede, Paukštānu kadiķis, Piļoru ozolu audze, Polkaronu ozols, Prezmas ozols, Pudinavas Četrstarainā liepa, Pudinavas Dobā liepa, Pūķu krūmbērzs, Pūķu ozols, Radopoles lapegle, Rikavas liepa, Rikavas ozols, Rubeņsalas kadiķis, Rudzātu ozols, Rugāju ozols, Rugāju tūja, Rundēnu vītols, Rušenicas priede, Rušenieku kadiķis, Ruskulovas ozols, Salnavas draudzīgās priedes, Salnavas Mazais ozols, Sarkaņu kadiķis, Serguntavas ozols, Silabebru kadiķis, Sleinovas kadiķis, Stārķiešu liepa, Stārķu priede, Stirnienes osis, Strodu liepa, Stūrišķu kadiķis, Tabakovas ozols, Tolkāja ozols, Trepes paeglis, Upesmuižas vītols, Vaboles Moltkes liepa, Vaboles osis, Vaišļu liepa, Vīksnas Dobumozols, Vilmaņu priede, Zacešku lapegle, Zaļmuižas A. Jūrdža liepa, Zīperu 1. kadiķis, Zīperu 2. kadiķis, Zobukalna ozols,
(skaits - 108)
Diži akmeņi : (skaits - 30)
Upes, kanāli : (skaits - 46)
Ezeri, dīķi :
Ārdavs, Audzeļu ezers, Aulejas ezers, Baļotes ezers, Balticu dzirnavezers, Balvu ezers, Bicānu ezers, Cārmaņa ezers, Čertoks jeb Valnezers, Cirmas ezers, Dagdas dzirnavezers, Dagdas ezers, Daniševkas ezers, Dotkas ezers, Drīdzis, Dubiņš, Dziļais ezers, Dziļezers (Istras pag.), Ežezers, Feimaņu ezers, Garais (Ilzas) ezers, Gomelis, Īdeņas dīķi, Idzepoles ezers, Islienas ezers, Ismeru ezers, Istras ezers, Jazinks, Joda ezers, Jušu ezers, Jušu Mazais ezers, Kaunatas ezers, Kombuļa ezers, Korkliņs, Koša ezers, Kugru ezers, Kupra ezers, Kurjanovas ezers, Lauderu ezers, Laukezers, Lielais Krāku ezers, Lielais Ludzas ezers, Lielais Svētiņu ezers, Liepsalas ezers, Līksnas dīķis, Ļipovkas ezeri, Lubāna ezers, Luknas ezers, Lukštānu ezers, Maltečkas dzirnavezers, Mazais Gausls, Mazais Kalupes ezers, Mazais Zurzu ezers, Meļņicas ezers, Micānu ezers, Nauļānu ezers, Nirzas ezers, Obiteles dzirnavezers, Ojatu ezers, Okras ezers, Orenīšu dīķi, Ota ezers, Pakalnu (Pakaļnes, Viktorinovas) ezers, Pantelišku ezers, Pelēča ezers, Pīneņu ezers, Pintu ezers, Plisūna ezers, Preiļu pils dīķi, Pudinovas dzirnavezers, Pušas ezers, Radopoles ezers, Rancānu ezers, Rāznas ezers, Rēzeknes ezers, Riebiņu dzirnavezers, Rikopoles ezers, Rušons, Sakovas dzirnavezers, Šešku ezers, Sīvers, Skumbiņu ezers, Šņokovas dīķis, Sprogu ezers, Teirumnīku ezers, Tiskadu ezers, Tribuku ezers, Varkļons, Vectilžas ezers, Viļakas ezers, Viraudas ezers, Višķu ezers, Zabolotjes ezers, Žīdu ezers, Zolvas ezers, Zurzu ezers,
(skaits - 96)
Ūdenskritumi : (skaits - 1)
Avoti : (skaits - 5)
Purvi, tīreļi : (skaits - 10)
Salas : (skaits - 7)
Parki, dārzi, zoo : (skaits - 37)
Alejas, kokrindas : (skaits - 7)
ĪAD teritorijas : (skaits - 29)
Citi dabas objekti : (skaits - 1)
Baznīcas :
Aglonas bazilika, Andrupenes Romas katoļu baznīca, Ārdavas Romas katoļu baznīca, Aščuku vecticībnieku lūgšanas nams, Asūnes Romas katoļu baznīca, Augustovas Romas katoļu baznīca, Aulejas Romas katoļu baznīca, Auziņu katoļu baznīca, Balbinovas Romas katoļu baznīca, Baltinavas pareizticīgo baznīca, Baltinavas Romas katoļu baznīca, Balvu Romas katoļu baznīca, Beresnes Romas katoļu baznīca , Bērzgales Dieva apredzības Romas Katoļu baznīca, Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca, Bērzpils katoļu baznīca, Bikavas Romas katoļu baznīca, Bļižņevas vecticībnieku lūgšanu nams, Bondarišku vecticībnieku lūgšanu nams, Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Borovkas Romas katoļu baznīca, Boru vecticībnieku lūgšanu nams, Brigu katoļu baznīca, Brodaižas pareizticīgo baznīca, Brodaižas Romas katoļu baznīca, Ciskādu Romas katoļu baznīca, Dagdas Romas katoļu baznīca, Danišeukas pareizticīgo baznīca, Danišeukas vecticībnieku lūgšanu nams, Dricānu Romas katoļu baznīca, Dubnas kapela, Elernes Romas katoļu baznīca, Endžeļu vecticībnieku lūgšanu nams, Eversmuižas Romas katoļu baznīca, Ezernieku vecticībnieku lūgšanu nams, Feimaņu Romas katoļu baznīca, Goliševas pareizticīgo baznīca, Indricas Romas katoļu baznīca, Izvaltas Romas katoļu baznīca, Jasmuižas Romas katoļu baznīca, Jaunās Slobodkas pareizticīgo baznīca, Jersikas pareizticīgo baznīca, Jezupovas Romas katoļu baznīca, Kalupes ev. lut. baznīca, Kalupes Romas katoļu baznīca, Kaunatas Romas katoļu baznīca, Kombuļu Romas katoļu baznīca, Krišjāņu Romas katoļu baznīca, Krivānu vecticībnieku lūgšanu nams, Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nams, Krupenišku vecticībnieku lūgšanu nams, Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca, Kusiņu kapela, Kvītaines pareizticīgo baznīca, Lauderu pareizticīgo baznīca, Liepnas Romas katoļu baznīca, Līksnas muižas kapela, Līksnas Romas katoļu baznīca, Lipinišku pareizticīgo baznīca, Līvānu ev. lut. baznīca, Līvānu Romas katoļu baznīca, Līvānu vecticībnieku lūgšanu nams, Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, Ludzas pareizticīgo baznīca, Ludzas Romas katoļu baznīca, Maļinovas pareizticīgo baznīca, Malnavas Romas katoļu baznīca, Maltas pareizticīgo baznīca, Maskovskas pareizticīgo baznīca, Mežvidu Romas katoļu baznīca, Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams, Nagļu Romas katoļu baznīca, Nautrēnu Romas katoļu baznīca, Nīcgales Romas katoļu baznīca, Nīdermuižas Romas katoļu baznīca, Notras vecticībnieku lūgšanu nams, Ozolmuižas Romas katoļu baznīca, Pantelišku (Brīveru) vecticībnieku lūgšanu nams, Piedrujas pareizticīgo baznīca, Piedrujas Romas katoļu baznīca, Pieniņu Romas katoļu baznīca, Pildas Romas katoļu baznīca, Preiļu vecticībnieku lūgšanu nams, Prezmas Romas katoļu baznīca, Priedaines Romas katoļu baznīca, Puderovas vecticībnieku lūgšanu nams, Pudinavas pareizticīgo baznīca, Pušas muižas kapela, Pušas Romas katoļu baznīca, Pušmucovas Romas katoļu baznīca, Pustiņas Romas katoļu baznīca, Raģeļu Romas katoļu baznīca, Rečinas lūgšanu nams, Rēzeknes Romas katoļu katedrāle, Riebiņu pareizticīgo baznīca, Riebiņu Romas katoļu baznīca, Rikavas Romas katoļu baznīca, Rubenišķu vecticībnieku lūgšanu nams, Rudzātu Romas katoļu baznīca, Rugāju pareizticīgo baznīca, Rugāju Romas katoļu baznīca, Rundānu Romas katoļu baznīca, Rušonas Romas katoļu baznīca, Salnavas katoļu kapela, Sarkaņu Romas katoļu baznīca, Šķilbēnu Romas katoļu vecā baznīca, Stiglavas mācītāja māja, Stiglovas Romas katoļu baznīca, Štikonu (Štikānu) vecticībnieku lūgšanu nams, Stirnienes Romas katoļu baznīca, Stoļerovas Romas katoļu baznīca, Stružānu ev. lut. baznīca, Strūžānu Romas katoļu baznīca, Tilžas baptistu lūgšanu nams, Tilžas ev. lut. baznīca, Tilžas pareizticīgo baznīca, Tiskādu pareizticīgo baznīca, Unguru ev. lut. baznīca, Vainovas vecticībnieku lūgšanu nams, Varakļānu ev. lut. baznīca, Vecslabadas pareizticīgo baznīca, Vertuļovas pareizticīgo baznīca, Vidsmuižas ev. lut. baznīca, bij., Vīksnas pareizticīgo baznīca, Viļakas Romas katoļu baznīca, Viļānu Romas katoļu baznīca, Vilcānu vecticībnieku lūgšanu nams, Višķu Romas katoļu baznīca, Zilupes luterāņu lūgšanu nams, Zilupes pareizticīgo baznīca, Znotiņu Romas katoļu baznīca, Zosnas Romas katoļu baznīca,
(skaits - 132)
Viduslaiku pilis : (skaits - 5)
Muižas : (skaits - 45)
Kungu mājas : (skaits - 10)
Muižu dzīvojamās ēkas : (skaits - 1)
Saimniecības ēkas : (skaits - 12)
Mācītājmuižas : (skaits - 1)
Pilskalni : (skaits - 13)
Vērošanas torņi : (skaits - 8)
Vējdzirnavas : (skaits - 12)
Dzirnavas un HES : (skaits - 10)
Tilti : (skaits - 9)
Krogi : (skaits - 2)
Zirgu pasts : (skaits - 1)
Dzelzceļa objekti : (skaits - 11)
Skolas : (skaits - 16)
Sabiedriskās ēkas : (skaits - 11)
Ražotnes : (skaits - 3)
Piemiņas vietas : (skaits - 14)
Mazā arhitektūra : (skaits - 13)
Bruģis : (skaits - 1)
Muzeji : (skaits - 2)
Citi, dažādi : (skaits - 4)


Foto izlase (240)
Photo Pick
vērtētākos augstāk


jaunākos augstāk

Pavasaris (69)
Spring


mar apr mai

Vasara (120)
Summer


jūn jūl aug

Rudens (120)
Autumn


sep okt nov

Ziema (9)
Winter


dec jan feb


Atlasīto attēlu skaits: 3. Uzklikšķini bildei, ko gribi redzēt pilnā izmērā.
Uzklikšķinot uz fotogrāfijas, iegūsi arī papildus informāciju par tajā redzamo.

Skatīties slīdrādi / Komentēt attēlus.
Ja vēlies atzīmēt īpaši tīkamos attēlus, ieliec ķeksīti pie attiecīgām bildēm un lapas apakšā spied pogu "Saglabāt vērtējumu".

Foto: Julita Kluša


Sūnu didermai Diderma deplanatum ir divkārtains apvalks, 2020.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Sudrabainajai cilindrītei Stemonitopsis typhina no ārējā apvalka paliek sudrabaini pelēkas stērbeles, 2020.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Sūnu didermai Diderma deplanatum apvalka iekšpuse mēdz būt dzeltenoranža, 2020.
Komentēt (0)

Vērtējums ietekmē attēla atrašanos lapā (ja neskata atsevišķu gadalaiku!) - vairāk novērtētie - augstāk.Izmantojot dziedava.lv lapās atrodamās dabas fotogrāfijas, ja tas netiek darīts kāda apmaksāta darba ietvaros (piemēram, skolēnu projektos, personīgajās mājaslapās, kas nav ar komerciālu mērķi), obligāti norādiet fotogrāfijas autoru un atsauci uz
daba.dziedava.lv.
Ja fotogrāfijas vai informācija no dziedava.lv lapām nepieciešama darba veikšanai, par kuru tiek maksāts, izmantošanu obligāti jāsaskaņo. Rakstiet: julita at dziedava punkts lv.

(c) Julita, 2008.- 2021.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv