DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"
Konkrēti objekti > Baznīcas > Sadalījums pa vietām

Baznīcas

Vidzeme :

Aizkraukles pagasts : Aizkraukles luterāņu baznīca /
Allažu pagasts : Allažmuižas baznīcas drupas / Allažu ev. lut. baznīca /
Aloja : Alojas ev. lut. baznīca /
Alojas pagasts : Alojas pareizticīgo baznīca /
Alūksne : Alūksnes ev. lut. baznīca /
Aronas pagasts : Līderes pareizticīgo baznīca /
Bebru pagasts : Vecbebru Romas katoļu baznīca /
Bērzaines pagasts : Jaunburtnieku lūgšanas nams /
Burtnieku pagasts : Burtnieku ev. lut. baznīca /
Cēsis : Cēsu ev. lut. baznīca /
Cesvaine : Cesvaines ev. lut. baznīca / Cesvaines Romas katoļu baznīca /
Cesvaines pagasts : Kārzdabas pareizticīgo baznīca /
Dikļu pagasts : Dikļu ev. lut. baznīca /
Drabešu pagasts : Āraišu ev. lut. baznīca /
Drustu pagasts : Drustu ev. lut. baznīca /
Dzelzavas pagasts : Bučauskas pareizticīgo baznīca /
Dzērbenes pagasts : Dzērbenes ev. lut. baznīca /
Ērģemes pagasts : Ērģemes baznīcas drupas /
Ēveles pagasts : Ēveles ev. lut. baznīca /
Inčukalna pagasts : Inčukalna baptistu lūgšanu nams /
Iršu pagasts : Iršu Romas katoļu baznīca /
Jaungulbenes pagasts : Jaungulbenes ev. lut. baznīca /
Jaunlaicenes pagasts : Apekalna ev. lut. baznīca /
Kalsnavas pagasts : Jāņukalna pareizticīgo baznīca / Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas /
Katvaru pagasts : Pociema - Umurgas pareizticīgo baznīca / Pociema mācītāja māja /
Kocēnu pagasts : Rubenes baznīcas kalpotāju namiņš / Rubenes ev. lut. baznīca /
Kokneses pagasts : Kokneses ev. lut. baznīca /
Krapes pagasts : Krapes ev. lut. baznīca / Krapes pareizticīgo baznīca /
Krimuldas pagasts : Krimuldas baznīca /
Lēdmanes pagasts : Lēdmanes Romas katoļu baznīca /
Lielvārde : Lielvārdes ev. lut. baznīca /
Lielvārdes pagasts : Lielvārdes Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca /
Liepupes pagasts : Liepupes ev. lut. baznīca / Liepupes kapela /
Liezēres pagasts : Liezēres ev. lut. baznīca /
Limbaži : Limbažu ev. lut. baznīca / Limbažu pareizticīgo baznīca /
Lizuma pagasts : Velēnas ev. lut. baznīca /
Lubāna : Lubānas ev. lut. baznīca /
Madlienas pagasts : Madlienas ev. lut. baznīca /
Madona : Lazdonas ev. lut. baznīca /
Mālpils pagasts : Mālpils ev. lut. baznīca /
Matīšu pagasts : Matīšu ev. lut. baznīca /
Meņģeles pagasts : Aderkašu pareizticīgo baznīca / Meņģeles ev. lut. baznīca /
Ogre : Ogres ev. lut. baznīca / Ogres pareizticīgo baznīca /
Pāles pagasts : Ārciema brīvdabas baznīca /
Palsmanes pagasts : Palsmanes ev. lut. baznīca / Palsmanes pareizticīgo baznīca /
Raunas pagasts : Raunas ev. lut. baznīca /
Rūjiena : Rūjienas ev. lut. baznīca /
Sausnējas pagasts : Liepkalnes ev. lut. baznīca /
Seda : Sedas pareizticīgo baznīca /
Sigulda : Siguldas Romas katoļu baznīca /
Skujenes pagasts : Ežu pareizticīgo baznīca / Skujenes ev. lut. baznīca /
Stāmerienas pagasts : Stāmerienas pareizticīgo baznīca /
Taurenes pagasts : Lodes (Apšu) luterāņu baznīca /
Taurupes pagasts : Aderkašu pareizticīgo baznīca /
Tirzas pagasts : Tirzas ev. lut. baznīca /
Trikātas pagasts : Trikātas ev. lut. baznīca /
Umurgas pagasts : Umurgas ev. lut. baznīca /
Valmiera : Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca /
Vangaži : Vangažu baptistu baznīca /
Veclaicenes pagasts : Veclaicenes pareizticīgo baznīca /
Vecpiebalgas pagasts : Vecpiebalgas ev. lut. baznīca /
Vietalvas pagasts : Vietalvas ev. lut. baznīca /
Vijciema pagasts : Vijciema ev. lut. baznīca /
Viļķenes pagasts : Viļķenes ev. lut. baznīca / Viļķenes pareizticīgo baznīca /
Zaubes pagasts : Zaubes ev. lut. baznīca / Zaubes pareizticīgo baznīca /
Zeltiņu pagasts : Zeltiņu ev. lut. baznīca /

Zemgale :

Augstkalnes pagasts : Mežmuižas ev. lut. baznīca /
Bārbeles pagasts : Bārbeles ev. lut. baznīca /
Bērzes pagasts : Bērzes ev. lut. baznīca /
Blīdenes pagasts : Blīdenes ev. lut. baznīca /
Brunavas pagasts : Brunavas katoļu baznīca /
Codes pagasts : Codes ev. lut. baznīca /
Dāviņu pagasts : Bruknas Svēto Apustuļu kapela / Lambārtes ev. lut. baznīca /
Dobele : Dobeles ev. lut. baznīca /
Elejas pagasts : Elejas baznīca / Sesavas ev. lut. baznīca /
Irlavas pagasts : Sātu eva. lut. baznīca /
Jaunpils pagasts : Jaunpils ev. lut. baznīca / Struteles ev. lut. baznīca /
Jaunsvirlaukas pagasts : Dzintara kapela /
Kalnciema pagasts : Kalnciema Romas katoļu baznīca / Kalnciema vecticībnieku lūgšanu nams /
Krimūnu pagasts : Glūdas ev. lut. baznīca /
Lestenes pagasts : Lestenes ev. lut. baznīca /
Penkules pagasts : Penkules ev. lut. baznīca /
Platones pagasts : Lielvircavas ev. lut. baznīca /
Remtes pagasts : Remtes ev. lut. baznīca /
Rundāles pagasts : Mežotnes ev. lut. baznīca /
Salgales pagasts : Latvijas Miera Pagoda / Salgales baznīcas drupas / Salgales ev. lut. baznīca /
Skaistkalnes pagasts : Skaistkalnes Romas katoļu baznīca /
Svitenes pagasts : Bērsteles ev. lut. baznīca /
Tomes pagasts : Ikšķiles viduslaiku baznīca /
Tukums : Tukuma ev. lut. baznīca / Tukuma Sv. Nikolaja baznīca /
Ukru pagasts : Sniķeres baznīcas drupas /
Valles pagasts : Valles ev. lut. baznīca /
Vānes pagasts : Vānes ev. lut. baznīca /
Vecsaules pagasts : Jaunsaules ev. lut. baznīca / Vecsaules ev. lut. baznīca /
Vecumnieku pagasts : Vecumnieku ev. lut. baznīca /
Zaļenieku pagasts : Zaļenieku ev. lut. baznīca /
Zemītes pagasts : Zemītes ev. lut. baznīca /

Latgale :

Aglonas pagasts : Aglonas bazilika / Bērzgales Dieva apredzības Romas Katoļu baznīca /
Aizkalnes pagasts : Jasmuižas Romas katoļu baznīca /
Andrupenes pagasts : Andrupenes Romas katoļu baznīca /
Asūnes pagasts : Asūnes Romas katoļu baznīca /
Audriņu pagasts : Puderovas vecticībnieku lūgšanu nams /
Aulejas pagasts : Aulejas Romas katoļu baznīca /
Baltinavas pagasts : Baltinavas pareizticīgo baznīca / Baltinavas Romas katoļu baznīca /
Balvi : Balvu Romas katoļu baznīca /
Bērzgales pagasts : Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca /
Bērzpils pagasts : Bērzpils katoļu baznīca /
Biķernieku pagasts : Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nams / Lipinišku pareizticīgo baznīca / Pantelišku (Brīveru) vecticībnieku lūgšanu nams /
Blontu pagasts : Kvītaines pareizticīgo baznīca /
Brigu pagasts : Brigu katoļu baznīca / Jaunās Slobodkas pareizticīgo baznīca /
Ciblas pagasts : Eversmuižas Romas katoļu baznīca /
Čornajas pagasts : Rečinas lūgšanu nams /
Dagda : Dagdas Romas katoļu baznīca /
Dricānu pagasts : Dricānu Romas katoļu baznīca /
Dubnas pagasts : Aščuku vecticībnieku lūgšanas nams / Dubnas kapela /
Feimaņu pagasts : Feimaņu Romas katoļu baznīca / Krupenišku vecticībnieku lūgšanu nams / Vainovas vecticībnieku lūgšanu nams /
Gaigalavas pagasts : Bikavas Romas katoļu baznīca / Stružānu ev. lut. baznīca / Strūžānu Romas katoļu baznīca /
Galēnu pagasts : Lomu vecticībnieku lūgšanu nams / Vidsmuižas ev. lut. baznīca, bij. /
Goliševas pagasts : Goliševas pareizticīgo baznīca /
Grāveru pagasts : Raģeļu Romas katoļu baznīca /
Ilzeskalna pagasts : Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca /
Indras pagasts : Balbinovas Romas katoļu baznīca / Indras ev. lut. baznīca /
Istras pagasts : Vecslabadas pareizticīgo baznīca /
Izvaltas pagasts : Izvaltas Romas katoļu baznīca /
Jersikas pagasts : Jersikas pareizticīgo baznīca /
Kalniešu pagasts : Indricas Romas katoļu baznīca /
Kalupes pagasts : Kalupes Romas katoļu baznīca / Krivānu vecticībnieku lūgšanu nams /
Kārsava : Malnavas Romas katoļu baznīca /
Kaunatas pagasts : Kaunatas Romas katoļu baznīca /
Kombuļu pagasts : Kombuļu Romas katoļu baznīca / Kusiņu kapela /
Krāslava : Krāslavas Romas katoļu baznīca / Priedaines Romas katoļu baznīca /
Krišjāņu pagasts : Krišjāņu Romas katoļu baznīca /
Lauderu pagasts : Lauderu pareizticīgo baznīca /
Lazdukalna pagasts : Augustovas Romas katoļu baznīca /
Lendžu pagasts : Sarkaņu Romas katoļu baznīca /
Liepnas pagasts : Liepnas Romas katoļu baznīca /
Līksnas pagasts : Līksnas muižas kapela / Līksnas Romas katoļu baznīca /
Līvāni : Līvānu ev. lut. baznīca / Līvānu Romas katoļu baznīca / Līvānu vecticībnieku lūgšanu nams /
Ludza : Ludzas pareizticīgo baznīca / Ludzas Romas katoļu baznīca /
Lūznavas pagasts : Zosnas Romas katoļu baznīca /
Maļinovas pagasts : Bondarišku vecticībnieku lūgšanu nams / Maļinovas pareizticīgo baznīca / Rubenišķu vecticībnieku lūgšanu nams /
Maltas pagasts : Maltas pareizticīgo baznīca /
Mērdzenes pagasts : Pudinavas pareizticīgo baznīca / Stiglavas mācītāja māja / Stiglovas Romas katoļu baznīca /
Mežāres pagasts : Endžeļu vecticībnieku lūgšanu nams /
Mežvidu pagasts : Mežvidu Romas katoļu baznīca /
Nagļu pagasts : Nagļu Romas katoļu baznīca /
Naujenes pagasts : Jezupovas Romas katoļu baznīca / Spruktu Romas katoļu baznīca /
Nautrēnu pagasts : Nautrēnu Romas katoļu baznīca /
Nīcgales pagasts : Nīcgales Romas katoļu baznīca /
Ņukšu pagasts : Pildas Romas katoļu baznīca /
Ozolmuižas pagasts : Ozolmuižas Romas katoļu baznīca /
Pelēču pagasts : Ārdavas Romas katoļu baznīca / Nīdermuižas Romas katoļu baznīca /
Piedrujas pagasts : Piedrujas pareizticīgo baznīca / Piedrujas Romas katoļu baznīca /
Pildas pagasts : Brodaižas pareizticīgo baznīca / Brodaižas Romas katoļu baznīca /
Preiļi : Preiļu vecticībnieku lūgšanu nams /
Preiļu pagasts : Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams /
Pureņu pagasts : Auziņu katoļu baznīca /
Pušas pagasts : Pušas muižas kapela / Pušas Romas katoļu baznīca /
Pušmucovas pagasts : Pušmucovas Romas katoļu baznīca /
Rēzekne : Rēzeknes Romas katoļu katedrāle /
Riebiņu pagasts : Pieniņu Romas katoļu baznīca / Riebiņu pareizticīgo baznīca / Riebiņu Romas katoļu baznīca /
Rikavas pagasts : Rikavas Romas katoļu baznīca /
Robežnieku pagasts : Pustiņas Romas katoļu baznīca /
Rožkalnu pagasts : Kalupes ev. lut. baznīca /
Rudzātu pagasts : Rudzātu Romas katoļu baznīca /
Rugāju pagasts : Rugāju pareizticīgo baznīca / Rugāju Romas katoļu baznīca /
Rundēnu pagasts : Bļižņevas vecticībnieku lūgšanu nams / Boru vecticībnieku lūgšanu nams / Rundānu Romas katoļu baznīca / Vertuļovas pareizticīgo baznīca /
Rušonas pagasts : Rušonas Romas katoļu baznīca /
Sakstagala pagasts : Ciskādu Romas katoļu baznīca /
Salnavas pagasts : Salnavas katoļu kapela /
Silmalas pagasts : Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nams / Prezmas Romas katoļu baznīca / Štikonu (Štikānu) vecticībnieku lūgšanu nams / Tiskādu pareizticīgo baznīca /
Skaistas pagasts : Skaistas Romas katoļu baznīca /
Šķilbēnu pagasts : Šķilbēnu Romas katoļu vecā baznīca /
Stabulnieku pagasts : Vilcānu vecticībnieku lūgšanu nams /
Stoļerovas pagasts : Stoļerovas Romas katoļu baznīca /
Sutru pagasts : Znotiņu Romas katoļu baznīca /
Svariņu pagasts : Beresnes Romas katoļu baznīca /
Tabores pagasts : Elernes Romas katoļu baznīca /
Tilžas pagasts : Tilžas baptistu lūgšanu nams / Tilžas ev. lut. baznīca / Tilžas pareizticīgo baznīca /
Ūdrīšu pagasts : Borovkas Romas katoļu baznīca /
Varakļāni : Varakļānu ev. lut. baznīca /
Varakļānu pagasts : Stirnienes Romas katoļu baznīca /
Variešu pagasts : Unguru ev. lut. baznīca /
Vīksnas pagasts : Vīksnas pareizticīgo baznīca /
Viļaka : Viļakas Romas katoļu baznīca /
Viļāni : Viļānu Romas katoļu baznīca /
Viļānu pagasts : Notras vecticībnieku lūgšanu nams /
Vīpes pagasts : Ezernieku vecticībnieku lūgšanu nams /
Višķu pagasts : Danišeukas pareizticīgo baznīca / Danišeukas vecticībnieku lūgšanu nams / Maskovskas pareizticīgo baznīca / Višķu Romas katoļu baznīca /
Zilupe : Zilupes luterāņu lūgšanu nams / Zilupes pareizticīgo baznīca /

Kurzeme :

Aizpute : Aizputes baznīca /
Alsungas pagasts : Alsungas Romas katoļu baznīca /
Bārtas pagasts : Krūtes - Bārtas ev. lut. baznīca /
Bunkas pagasts : Bunkas baznīcas drupas /
Cīravas pagasts : Cīravas ev. lut. baznīca /
Dundagas pagasts : Dundagas ev. lut. baznīca / Dundagas Priestermāja / Mazirbes ev. lut. baznīca /
Dunikas pagasts : Bārtas baznīcas drupas / Dunikas Golgatas Brāļu draudzes baznīca /
Durbe : Durbes ev. lut. baznīca /
Engures ciems : Engures ev. lut. baznīca /
Gaiķu pagasts : Gaiķu ev. lut. baznīca /
Ģibuļu pagasts : Spāres luterāņu baznīca /
Grobiņa : Grobiņas baptistu baznīca / Grobiņas Romas katoļu baznīca /
Kolkas pagasts : Kolkas ev. lut. baznīca / Kolkas pareizticīgo baznīca / Kolkas Romas katoļu baznīca /
Ķūļciema pagasts : Dzedru ev. lut. baznīca /
Kuldīga : Kuldīgas ev. lut. baznīca /
Laidu pagasts : Valtaiķu ev. lut. baznīca /
Lažas pagasts : Apriķu ev. lut. baznīca /
Lībagu pagasts : Dzintari / Stendes ev. lut. baznīca /
Nīkrāces pagasts : Lēnu Romas katoļu baznīca /
Pampāļu pagasts : Pampāļu ev. lut. baznīca /
Piltenes pagasts : Landzes ev. lut. baznīca /
Popes pagasts : Popes ev. lut. baznīca /
Priekule : Priekules ev. lut. baznīca /
Puzes pagasts : Puzes ev. lut. baznīca /
Rojas pagasts : Kaltenes ev. lut. baznīca /
Rucavas pagasts : Rucavas baptistu baznīca / Rucavas ev. lut. baznīca /
Rudbāržu pagasts : Sieksātes sieviešu klosteris /
Sabile : Sabiles ev. lut. baznīca /
Sakas pagasts : Kolkas Romas katoļu baznīca / Salienas ev. lut. baznīca /
Saldus : Saldus Mārtiņa Lutera ev. lut. baznīca / Saldus Sv. Jāņa ev. lut. baznīca /
Strazdes pagasts : Strazdes ev. lut. baznīca /
Talsi : Talsu ev. lut. baznīca /
Usmas pagasts : Usmas ev. lut. baznīca (Usmā) /
Valdemārpils : Valdemārpils ev. lut. baznīca / Valdemārpils pareizticīgo baznīca /
Vārmes pagasts : Vārmes ev. lut. baznīca /
Vecpils pagasts : Vecpils Romas katoļu baznīca /
Ventspils : Ventspils luterāņu baznīca /
Vērgales pagasts : Vērgales ev. lut. baznīca / Ziemupes ev. lut. baznīca /
Virgas pagasts : Paplakas baptistu baznīca /
Zvārdes pagasts : Zvārdes baznīcas drupas /

Rīga un apkaime :

Āgenskalna Z : Mārtiņa baznīca /
Babītes pagasts : Babītes ev. lut. Sv. Annas baznīca / Piņķu Jāņa ev. lut. baznīca /
Bolderāja : Bolderājas ev. lut. baznīca /
Brasa : Pareizticīgo baznīca Pokrova kapos / Rīgas Augšāmcelšanās ev.lut. baznīca /
Daugavgrīva : Bolderājas pareizticīgo baznīca / Garnizona pareizticīgo baznīca /
Daugmales pagasts : Ikšķiles viduslaiku baznīca /
Dzegužkalns : Sv. Jāzepa baznīca /
Grīziņkalns : Sv. Pāvila ev. lut. baznīca / Sv. Trijādības pareizticīgo katedrāle /
Ikšķile : Ikšķiles viduslaiku baznīca /
Ķemeri : Ķemeru baznīca, 1893. / Ķemeru ev. lut. baznīca /
Ķīpsala : Sv. Pētera baznīca /
Maskavas forštate : Dievmātes Kazaņas svētbildes pareizticīgo baznīca / Doma baznīca / Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu baznīca / Rīgas Sv. Jāņa Priekšteča baznīca / Sv. Pētera baznīca / Visu Svēto pareizticīgo baznīca /
Mežaparks : Mežaparka ev. lut. baznīca /
Olaine : Olaines Pareizticīgo baznīca /
Olaines pagasts : Olaines ev. lut. baznīca / Pēternieku Romas katoļu baznīca /
Purvciems : Rīgas Romas katoļu baznīca /
Rīgas centrs : Kristus dzimšanas pareizticīgo katedrāle / Rīgas Ņevska pareizticīgo baznīca / Vecā Ģertrūdes baznīca /
Ropažu pagasts : Ropažu ev. lut. baznīca /
Salas pagasts B : Salas ev. lut. baznīca /
Salaspils : Sv. Jura baznīcas drupas /
Sarkandaugava : Rīgas Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīca /
Skanste : lūgšanu nams Ģetzemane /
Tīnūžu pagasts : Ikšķiles ev. lut. baznīca /
Vecrīga : Doma baznīca / Sv. Pētera baznīca /

Sēlija :

Aknīste : Aknīstes ev. lut. baznīca / Aknīstes Romas katoļu baznīca /
Asares pagasts : Asares baznīca /
Bebrenes pagasts : Bebrenes Romas katoļu baznīca /
Daudzeses pagasts : Daudzeses ev. lut. baznīca /
Daugavpils : Daugavpils pareizticīgo kapela / Daugavpils pareizticīgo katedrāle / Daugavpils Romas katoļu baznīca / Grīvas pareizticīgo baznīca / Grīvas Romas katoļu baznīca /
Demenes pagasts : Demenes Romas katoļu baznīca /
Dignājas pagasts : Dignājas ev. lut. baznīca /
Dunavas pagasts : Dunavas Romas katoļu baznīca /
Dvietes pagasts : Dvietes Romas katoļu baznīca /
Eglaines pagasts : Lašu ev. lut. baznīca /
Elkšņu pagasts : Elkšņu ev. lut. baznīca /
Gārsenes pagasts : Gārsenes ev. lut. baznīca /
Ilūkste : Ilūkstes pareizticīgo baznīca / Ilūkstes Romas katoļu baznīca /
Jaunjelgava : Jaunjelgavas pareizticīgo baznīca /
Jēkabpils : Jēkabpils baptistu baznīca / Jēkabpils Romas katoļu baznīca / Krustpils ev. lut. baznīca /
Kaplavas pagasts : Bornes ev. lut. baznīca / Kaplavas pareizticīgo baznīca / Varnaviču Romas katoļu baznīca /
Laucesas pagasts : Laucesas Romas katoļu baznīca /
Medumu pagasts : Ēģiptes ev. lut. baznīca / Medumu Romas katoļu baznīca / Medumu vecticībnieku lūgšanu nams /
Neretas pagasts : Neretas ev. lut. baznīca / Neretas Romas katoļu baznīca /
Rites pagasts : Ilzu ev. lut. baznīca /
Salas pagasts S : Biržu ev. lut. baznīca /
Salienas pagasts : Jaunbornes Romas katoļu baznīca /
Saukas pagasts : Saukas ev. lut. baznīca /
Seces pagasts : Kokneses ev. lut. baznīca / Seces ev. lut. baznīca /
Sēlpils pagasts : Sēlpils ev. lut. baznīca /
Skrudalienas pagasts : Skrudalienas pareizticīgo baznīca /
Subate : Subates ev. lut. baznīca / Subates Romas katoļu baznīca / Subates vecticībnieku lūgšanu nams /
Sventes pagasts : Sventes Romas katoļu baznīca /
Vecsalienas pagasts : Salienas jeb Tartaku pareizticīgo baznīca /
Viesīte : Viesītes ev. lut. Brīvības baznīca /
Viesītes pagasts : Sunākstes ev. lut. baznīca /
Zalves pagasts : Mazzalves ev. lut. baznīca /
Zasas pagasts : Zasas ev. lut. baznīca /

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv