DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir: Biosfēras rezervāti, Nacionālie parki, Aizsargājamo ainavu apvidi, Dabas parki, Dabas liegumi, Dabas rezervāti, Aizsargājamās jūras teritorijas un Dabas pieminekļi.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un ekosistēmas.
Latvijā ir viens biosfēras rezervāts.

   
Attēlā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Nacionālie parki

Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi izcili dabas veidojumi, dzīvnieku un augu daudzveidība, ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības.

   
Attēlā Slīteres nacionālais parks

Gaujas nacionālais parksĶemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Slīteres nacionālais parks

Aizsargājamo ainavu apvidi

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu.

   
Attēlā Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus

Ādažu aizsargājamo ainavu apvidus
Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidusNīcgales meži: aizsargājamo ainavu apvidus
Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidusVestienas aizsargājamo ainavu apvidusZiemeļgauja: aizsargājamo ainavu apvidus

Dabas parki

Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

   
Attēlā Embūtes dabas parks

Abavas senlejas dabas parksBauskas dabas parks
Beberbeķu dabas parks
Bernātu dabas parks
Cārmaņa ezera dabas parks
Daugavas ielejas dabas parks
Daugavas loki: dabas parks
Doles salas dabas parks
Dridža ezera dabas parks
Dvietes palienes dabas parks
Embūtes dabas parks
Engures ezera dabas parks
Gaiziņkalna dabas parksKujas dabas parks
Kurjanovas ezers: dabas parks
Laukezera dabas parks
Medumu ezeraine: dabas parksMilzukalna dabas parks
Numernes valnis: dabas parks
Ogres ielejas dabas parksOgres Zilie kalni: dabas parks
Papes dabas parks
Piejūras dabas parksPinku ezera dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Salacas ielejas dabas parksSaukas dabas parks
Silenes dabas parks
Sventes dabas parksSvētes paliene
Talsu pauguraines dabas parks
Tērvetes dabas parks
Vilces dabas parks

Dabas liegumi

Dabas liegumi ir īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu teritorijas.

   
Attēlā Vecdaugavas dabas liegums

Aizkraukles purvs un meži: dabas liegums
Aklais purvs: dabas liegums
Ances purvi un meži: dabas liegums
Apšuciema zāļu purvs: dabas liegums
Bednes purvs: dabas liegums
Brienamais purvs: dabas liegums
Burtnieku ezera pļavas: dabas liegums
Cenas tīreļa dabas liegums
Čertoka ezers (Valnezers): dabas liegums
Čužu purvs: dabas liegumsDarmštates priežu audzes dabas liegums
Daugavgrīvas dabas liegumsDiļļu pļavas: dabas liegums
Dunikas dabas liegums
Dzelves-Kroņa purvs
Dziļezers un Riebezers: dabas liegumsDzilnas dumbrāji: dabas liegums
Gaiļu kalns: dabas liegums
Garākalna smilšu krupja atradne: dabas liegums
Garkalnes meži: dabas liegums
Gaviezes āmuļi: dabas liegums
Grebļa kalna dabas liegums
Gudenieku dabas liegums
Istras ezera dabas liegums
Jašas - Bicānu ezers: dabas liegums
Jaunannas dabas liegums
Jaunciema dabas liegums
Ječu purvs: dabas liegums
Kadājs: dabas liegums
Kalnciema pļavas
Klāņu purvs: dabas liegums
Klaucānu un Priekulānu ezers: dabas liegums
Klešniku purvs: dabas liegums
Kornetu - Peļļu dabas liegumsKrapas gārša: dabas liegums
Kreiču purvs: dabas liegums
Lielais un Pemmes purvs: dabas liegums
Lielie Kangari: dabas liegums
Lieluikas un Mazuikas ezers: dabas liegums
Lielupes grīvas pļavas
Lielupes palienes pļavas: dabas liegums
Liepājas ezers: dabas liegums
Linezers: dabas liegums
Lubāna mitrājs: dabas liegums
Maizezers: dabas liegums
Melnā ezera purvs: dabas liegums
Mežoles dabas liegums
Ojatu ezera dabas liegums
Ovīši: dabas liegums
Palšu purvs: dabas liegums
Paltupes meži: dabas liegums
Paņemūnes meži: dabas liegums
Pāvilostas pelēkās kāpas dabas liegums
Pelcīšu purvs: dabas liegums
Pilskalnes Siguldiņa: dabas liegums
Plieņciema kāpas dabas liegums
Raķupes ielejas dabas liegums
Randu pļavas: dabas liegums
Rožu purvs: dabas liegums
Rukšu purvs: dabas liegums
Ruņupes ieleja: dabas liegums
Sakas grīņi: dabas liegums
Sātiņu dīķi: dabas liegums
Skujines ezers: dabas liegums
Stiklu purvu dabas liegums
Sventājas upes ieleja: dabas liegums
Tosmares dabas liegums
Ukru gārša: dabas liegums
Užavas dabas liegums
Vakarbuļļu dabas liegumsVecdaugavas dabas liegums
Ventas ielejas dabas liegums
Ventas un Šķerveļa ielejas dabas liegums
Vērenes gobu un vīksnu audze: dabas liegumsVidzemes akmeņainās jūrmalas dabas liegumsVirguļicas meži: dabas liegums
Vitrupes ieleja: dabas liegums
Zemgaļu purvs: dabas liegums
Ziemeļu purvi: dabas liegums
Ziemupes dabas liegums
Zilaiskalns: dabas liegums
Zušu–Staiņu sēravoti: dabas liegums

Dabas rezervāti

Dabas rezervātos tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas. Tajos aizliegts uzturēties bez rezervāta administrācijas atļaujas.

   
Attēlā Grīņu dabas rezervāts

Grīņu dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts
Teiču dabas rezervāts

Aizsargājamās jūras teritorijas

Aizsargājamās jūras teritorijas ir īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku teritoriju, kā arī putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.

   
Attēlā Vitrupe–Tūja

Akmensrags
Irbes šaurums
Rīgas līča rietumu piekraste
Vitrupe–Tūja

Dabas pieminekļi

Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, atsegumi, alas, ūdenskritumi, leduskritumi, akmeņi un citi dabas retumi.
Daba.dziedava.lv ietvaros aplūkoti arī tie dabas pieminekļi, kas ar likumu par tādiem nav apstiprināti, bet tie ir tuvu vai atbilst dabas pieminekļu noteiktajiem kritērijiem, vai citādi pelnījuši īpašu uzmanību.

Alas un atsegumi

   
Attēlā Zivtiņu Platā ala

Abavas Velnala un niša
Adamaita ala
Adamaita Mazā ala
Ainavu iezis
Ainavu krauja
Aknīstes Velnala
Andreja klints
Ānfabrikas klintis
Aņītes Augstais iezis
Aņītes Garais iezis
Aņītes ieži
Aņītes Vidējais iezis
Apes dolomītu atsegums
Atsegums pie Klinšu Dzirnavām
Aunapieres ala
Baltais iezis
Bauskas dolomīta atsegums pie Mēmeles
Bauskas dolomīta atsegums pie Mūsas
Bezdelīgu klintis
Bezdibeņa avota ala
Bizenes iezis
Blusu ala
Bornsmindes dolomīta atsegums
Braslas Ezerala
Bruņa ala
Bruņinieka lēciens
Buļu garā ala
Buļu iezis
Buļu lielā ala
Burtnieka smilšakmens atsegumi
Cecīļu iezis
Cepļa dolomīta atsegums
Cīrulīšu bezdibenis
Cīruļu iezis
Čūsku ieža ala
Čūsku iezis
Dagnes ala
Dambja iezis
Dambjupītes Garā ala
Dančupītes ala
Daudu lielā klints
Dauģēnu cirks
Dauģēnu klintis
Dauģēnu Lielā ala
Dauģēnu Mazā ala
Dolesmuižas atsegums
Dolomītu krauja
Dolomītu kraujas DA
Dolomītu kraujas ZR
Dzērvju tilta atsegums
Dzilnas iezis
Edernieku iezis
Elpju iezis
Empēteru iezis
Eņģeļu ala
Enkurakmens iezis
Ērģeļu klintis
Ērgļu klinšu plaisa
Ežurgu klints
Fosiliju ala
Galmicu klintis
Garā Māsiņa
Gaujēnu iezis
Graudiņu ala
Grīviņu iezis
Grūbes dolomīta atsegums
Gūdu klintis
Gudzonu ala
Gūtmaņala
Iļāku ala ar plato ieeju
Iļāku ala ar šauro ieeju
Iļāku alas
Īļaku iezis
Incēnu krauja
Inčukalna Velnala
Jāņavārtu iezis
Jodupītes iezis
Jodupītes kanjoniņš
Jumpravas dolomīta atsegums
Jumpravas niša
Jumpravu iezis
Junču klintis
Kaktiņu klintis
Kaktiņu labirints
Kaktiņu slēpņala
Kalēja ala
Kalnaklauku Baltā ala
Kalnaklauku Jaunā ala
Kārļu niša
Katlapu iezis
Katrīnas iezis
Ķaubju iezis
Kautraka bedres
Kautraka gravas kanjons
Kautraka gravas Slēpņala
Kazu iezis
Kodaļu ala
Kraukļu aiza un ala
Kraukļu klintis
Kraukļukalna iezis
Krauļukalna iezis
Krustalīča klintis
Kubeseles ala
Kuiķuļu klintis
Ķūķu alas
Ķūķu gaisa ala
Ķūķu iezis
Ķūķu lielā ala
Kumadas ala
Kurliņupes atsegumi
Langsēdes klintis
Laņģu klintis
Laņģu Lielā ala
Laņģu Vidējā ala
Launaga iezis
Launagieža ala
Laupītāju ala
Leimaņu ala
Leimaņu iezis
Lībānu - Jaunzemju šūnakmens krauja
Lībiešu Upuralas
Līču aiza
Līču aizas gaisa ala
Līču aizas niša - ala
Līču Apakšala
Līču Augšala
Līču klinšu alas
Līču klintis
Lielā Ellīte
Lielā ieža ala
Lielā Lībiešu upurala
Lielā Sikspārņu ala
Lielais iezis
Liepniekvalka alas
Līgatnes Lustūzis
Līgavas ala
Līgoņu jeb Tītmaņu ala
Līņu iezis
Līņu klintis
Lizītes iezis
Lojas pilskalna ala
Lojas plaisala
Lojas spraugala
Loreleja
Lorupes ala
Lustūzis
Māras kambari
Mazā Ellīte
Mazā Kājiņu ala
Mazā Lībiešu upurala
Mazā Līkā Māsiņa
Mazā Mežabrāļu ala
Mazā Velna ala
Mazsalacas Velna ala
Melnā ieža gaisa alas
Melnais iezis
Melturu iezis
Miglas iezis
Muižarāju klintis
Murjāņu ala
Ņukšu Liepas ala
Ņukšu Platā ala
Ņukšu Šaurā ala
Ogres dolomīta atsegumi
Ogres lejteces dolomīta atsegumi
Oliņkalna dolomītu atsegums
Ozolbunču atsegums
Palu ala
Palu iezis
Patiltes ala
Pērļupītes ala
Pēterala
Piķenes krauja
Pīlāru ala
Pilskalna Apakšējais pagrabs
Plītes niša
Poguļankas konglomerātu atsegums
Raganu klintis
Ramātu klints
Rāmnieku ala
Randātu klintis
Raunas Staburags
Raunīša Velnala
Rīgas kalns
Roču ieža alas
Rostu ala
Rostu klintis
Rostu niša
Rozulas ala
Salacas dolomītu klintis
Sarkanās klintis
Saulstaru iezis un ala
Sauta kalna Mazā ala
Sautas kalna ala
Sietiņiezis
Siguldas Mazā ala
Siguldas Velna ala
Sikspārņu maziņā ala
Sildruvu / Lejēju klintis
Skaduļu iezis
Skaņaiskalns
Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums
Skrīveru dendroloģiskā parka ala
Skulberģu Upurala
Slūnu iezis
Slutišķu krauja
Spoguļu klintis
Stoķu - Līgotāju avotalas
Stoķu - Līgotāju klintis
Stūķu iezis
Sudrabala
Tačgalu klintis
Taisnā ala
Terēzes vēders
Tilderu dolomītu atsegumi
Tītmaņu iezis
Trejrumbiņas ala
Trepes iezis
Trijstūra ala
Trikātas atsegums
Trīs māsiņas
Turaidas ala un niša
Upeskalna klintis
Vaives lejteces ieži
Vaives pagrabi
Vanagu iezis
Vanderala
Vanderiezis
Veclauču iezis
Veczemju klintis
Vējiņu ala
Vējiņu iezis
Vējupītes Ledus ala
Velna skābuma ķērne
Velnalas klintis
Vepru ala
Vidējā Māsiņa
Vīksnu ala
Viktora ala
Virtakas iezis
Vizbulīšu iezis
Vizuļu iezis
Zaļais iezītis
Zemais iezis
Ziedleju klintis
Zivtiņu atsegumi
Zivtiņu Baltais labirints
Zivtiņu Platā ala
Zvārtes iezis
Zvīguļu klintis

Dižakmeņi un akmeņu kopas

   
Attēlā Salacas Zaķu pusdienu akmens

Abavas Velnakmens
Ādmiņu kalna dižakmens
Akmeņkalnu Velnapēdas akmens
akmens Mērdzenē
Akmeņu akmens
Akmeņu krāvumi Dzeņos
Akotu akmens
Alojas dižakmens
Altārakmens
Ančiņu Velna akmens
Andrecēnu akmens / Velna gulta
Aņģīšu Velnakmens
Antonu akmens
Aparu akmens
Arakstes Mīlestības akmens
Aspazijas akmens
Atpiļu kulta akmens
Audzeņu akmens
Augusta akmens
Auzdāru dižakmens
Auziņu dižakmens
Āžu stāvakmens
Baltās klints akmens
Barona krēsls
Basu akmens
Bebru zīmogakmens
Bestes jūdžakmens
Bigauņciema dziedniecības akmeņi
Briežu akmens
Bunkas akmens
Cālīšu jūrakmens
Cepurīte
Černausku akmens
Dainu akmens
Daviņu Lielais akmens
Domorišku akmens
Dronas akmens
Dronku Velnakmens
Dūmeles akmens
Dzelzāmuru akmens
Elejas dobumakmens
Engures lielais akmens
Engures ziemeļu šķirbakmens
Engures ziemeļu virsotnes akmens
Eversmuižas Ilžas akmens
Eversmuižas krēsls
Ezerskolas upurakmens
Ģertrūdes akmens
Ģevrānu Velna akmens
Gluma Velna akmens
Greiļu kalna piramīdas
Greižu akmens
Gribažu velna akmens
Grīļu dižakmens
Grīžu Velna Beņķis
Gundegu akmens
Iļģu 1. bedrīšakmens
Īvandes akmens
Īvānu Velnakmens
Jāņpurva (Auru) akmens
Jaunannas pag. robežakmens
Jaunapsīšu dižakmens
Jaunbornes Krucifiksa akmens
Jaunmuižas akmens
Jaužu akmens
Jērcēnu akmens
Juguļu akmens
Jūlīša akmens
Junkurakmens
Jura Neikena akmens
Jurķinu akmens
Jušulejas dižakmens
Kalnadaviņu dižakmens
Kalnāju akmens
Kalndruvu svētakmens
Kaltenes akmeņainā jūrmala
Kaltenes kalvas
Kameņecas Lielais akmens
Kanču akmens
Kaņiera akmeņu vaļņi
Kapsēdes dižakmens
Kapsēdes Rudais akmens
Karnātu akmens
Karnātu krustakmens
Karogu Upurakmens
Kazicu Bikakmens
Ķemeru robežakmens
Kr. Barona akmens
Kraujiņu akmens
Krauju akmeņu saliņa
Kraukļakmens
Krimūnu dižpēdis
Kroģu lielais akmens
Kuldīgas akmens
Kūliņu pilskalna akmens
Kurjanovas akmens
Ķurmraga akmens
Ķurmraga slīpais akmens
Kurpīte
Kutkāju dižakmens
Kutkāju raga Seglakmens
Lāčplēša gulta
Lāčplēša sega
Lāčplēšu dižakmens
Lākturkalna akmens
Lanksēdes Velna pēdas akmens
Lapsiņu (Krasta) akmens
Lauču akmens
Lauču Mazais akmens
Ļavēnu akmens
Lazdiņu kariete
Leišu akmens
Lejasģīgu akmens
Līču akmens
Līdaku (Pusdienu) akmens
Līdumnieku Velnapēdas akmens
Lielais Krauju jūrakmens
Lielais Miķeļakmens
Lielais Vella akmens (arī: Ploskines, Brūklāju, Ķīļu)
Limbažu krustakmens
Limbu akmens
Lindes meža akmens
Lūlu akmens
Lunkakmens
Lutausis - Gārsenes dižakmens
Māteru Velnapēdas akmens
Matkules skolas simtgades akmens
Mazsalacas Velna akmens
Medinsku Vincīšu akmens
Medņu akmens
Melderīšu akmens (Jērcēnu pag.)
Melderīšu akmens (Stalbes pag.)
Meldzeres dobumakmens
Meļķītāru Muldakmens
Mellaču (Melnača) Lielais akmens
Mērsraga akmeņainā jūrmala
Mērsraga krasta akmens
Mērsraga piekrastes akmens
Mērsraga plakanais akmens
Mērsraga Velnakmens
Mīlestības akmens
Mudurgas dižakmens
Muižuļu / Muižules akmens
Mukonu akmens
Muršu dižakmens
Naružas Velna grāvis
Naudas ( Konušku ) akmens
Nīcgales Lielais akmens
Nikuces dižakmens
Odres velna pēda
Odziņu bedrīšakmens
Oktes akmens
Ozolbunču akmens
Padaru dižakmens
Pastmuižas Velna akmens
Pavasaru akmens
Pāvilostas jūrakmens
Pazlaugas akmens
Plēķu laukakmens
Plepju akmens
Plisūna akmens
Poguļankas akmens
Prinku akmens
Pumpju dižakmens
Purmaļu akmens
Putānu strauta akmens
Radžu akmens
Raganas akmens
Rankuļraga akmens
Rankuļraga Spicais akmens
Raudošais Dižakmens
Raunas velnakmens
Remtes akmens
Riemu akmens
Robežkalna akmens
Robežkroga piemiņas akmens
Rogaļu dižakmens
Rojas dižakmens
Rozbeķu piemiņas akmeņi
Rozentāla akmens
Rožkalnu Raganu akmens
Rubenes akmens
Ruņas akmens
Runtiņa avotakmens
Salacas Pūcīšu akmens
Salacas Zaķu pusdienu akmens
Šalaju akmens
Salnavas parka akmens
Sedaskalnu teiku akmens
Seimaņu akmens
Sietiņu dižakmens
Silenieku krustakmens
Silmaču akmens
Silupītes Kalvas dižakmens
Simtgades parka akmens
Šīvaru akmens
Šķerveļa akmens
Skriduļu akmens
Smaidošā galva - akmens skulptūra
Smilšustigas Mazais akmens
Smiltkalēju akmens
Snurbēnu akmens
Spulgu akmens
Spuņņu akmens
Stukmaņu Pētera akmens
Stupeļu Lielais akmens
Subinaites akmens
Sunāviešu Galdakmens
Svētmeitas akmens
Svētupes ieteka
Svirpu Milzakmens
Talejas Velnakmens
Teterakmens
Trūpu Velna akmens
Ubogovas Velna akmens
Ubuķu Velnakmens
Upenieku akmens
Upes Viņķu dižakmens
Upesgrīvas akmens
Upesmuižas parka Lielais akmens
Užēnu akmens
Vaiķu akmens
Vandzenes dižakmens
Vandzenes robežakmens
Vangusalu Dīnamarkas akmens
Varakļānu Mīlestības akmens
Vecumu dižakmens
Veidenbauma akmens
Vidzemes akmeņainā jūrmala
Viļķenes dobumakmens
Vodkovas akmens
Voļģu velnakmens
Zaicevas dižakmens
Žākļu dižakmens
Zaķu akmens
Zasas parka Velnakmens
Zibensšķeltais akmens
Žīguru akmens
Zvejaskrastu A akmens
Zvejaskrastu R akmens
Zvejniekciema akmeņi
Zviedru (Riepaldu) akmens

Ūdenskritumi / leduskritumi

   
Attēlā Piķenes kraujas dzeltenais leduskritums

Abavas rumba
Alekšupītes ūdenskritums
Bukupes ūdenskritumi
Cieceres ūdenskritums
Dančupītes ūdenskritums
Dārziņu attekas ūdenskritumi
Daudas ūdenskritums
Dāvida avotu 1. ūdenskritums
Dāvida avotu 2. ūdenskritums
Dāvida avotu strauta krāces
Dāvida dzirnavu avotu ūdenskritumi un krāces
Dūkupju ūdenskritums
Dzērves - Bērziņu avotu augšējais ūdenskritums
Dzilnas ieža ūdenskritums
Ērģeļu klinšu ūdenskritums
Ežurgas ūdenskritums
Grīviņu ūdenskritums
Grūbes ūdenskritums
Ieriķupītes 1. ūdenskritums
Ieriķupītes 2. ūdenskritums
Ieriķupītes 3. ūdenskritums
Ieriķupītes 4. ūdenskritums
Ieriķupītes 5. ūdenskritums
Ieriķupītes ūdenskritumi
Irbju leduskritums
Īvandes dambis
Īvandes rumba
Īvandes ūdenskritumi
Jāņupītes ūdenskritums
Jaunzemju avota ūdenskritums
Jodupītes Lielais ūdenskritums
Jodupītes Mazais ūdenskritums
Jodupītes ūdenskritumi
Kalamecu ūdenskritumi
Kalnabeitu ūdenskritums
Krauļukalna ieža leduskritums/ūdenskritums
Ķūķu ieža leduskritumi
Lībānu - Jaunzemju augšējais ūdenskritums
Lībānu - Jaunzemju sezonālais ūdenskritums
Lībānu - Jaunzemju ūdenskritumi
Lielvārdes Rumbiņa
Līņu klinšu ūdenskritums
Lobes ūdenskritums
Lojas kr. krasta strauta ūdenskritums
Mārtiņurgas ūdenskritums
Nurmižu ūdenskritums
Omiķu gravas ūdenskritums
Piķenes kraujas baltais leduskritums
Piķenes kraujas dzeltenais leduskritums
Piķenes kraujas leduskritumi
Priekules dzirnavu ūdenskritums
Raunas Staburaga ūdenskritums
Riežupes rumba
Rītupītes ūdenskritums
Septiņavotu apakšējais ūdenskritums
Septiņavotu Lielais ūdenskritums
Sildruvu Apakšējais ūdenskritums
Skanstupītes augšējais ūdenskritums
Skujnieku leduskritumi
Trejrumbiņa
Valdātu rumba
Vēģerupītes krāces
Veģu ūdenskritums
Vējupītes Apakšējais ūdenskritums
Vējupītes Augšējais ūdenskritums
Vējupītes ūdenskritumi
Veldzes ūdenskritums
Ventas rumba
Vizlas ūdenskritumi
Vizuļu ieža leduskritumi
Zārtapu gravas ūdenskritums
Ziedleju ūdenskritums
Zviedru grāvja ūdenskritums

Dižkoki un savdabīgi koki

   
Attēlā Mērgavas kadiķis

A. Briāna ielas skvēra katalpa
A. Briāna ielas skvēra platlapu liepa
Ābeļkroga 1. kadiķis
Ābeļkroga 2. kadiķis
Abzaļu 2. ozols
Abzaļu 3. ozols
Abzalu ozols
Ādamsona liepa
Ādažu ozols
Āgenskalna baltā robīnija
Āgenskalna dižskābardis
Āgenskalna papele
Āgenskalna priežu ozols
Āgenskalna priežu papele
Aģes dižozols
Ainažu priede
Aizkraukles kapsētas bērzs
Aizkraukles veco kapu ozols
Aizpuru ozols
Aizpurvju ozols
Aizputes dižskābardis
Akača priede
Aknīstes kļava
Aknīstes priede ar raganu slotu
Akotu ozols
Alciema egle
Allažmuižas ozols
Allažmuižas veimutpriede
Allažu (Dzintaru) kadiķis
Allažu 2.egle
Aļļu priede
Alojas ozols
Āmariņu vītols
Āmarnieku goba
Amatas garmatainā egle
Amatas palmegle
Ambeļu bumbiere
Ambeļu ozols
Ances svētliepas atvases
Andumu upurozols
Andzeļu Malkas ozols
Ankšu vītols
Annasmuižas ozols
Anniņmuižas dižlapegle
Anniņmuižas garstumbra ozols
Anniņmuižas lauces ozols
Anniņmuižas vilkačpriežu pāris
Antiņciema blīgzna
Antiņciema liepa
Antiņciema mikrolieguma ozols
Antužu vīksna
Apalīšu ozols
Apes dvīņupriedes
Apes priede
Apes Vilkaču priede
Apsāja dižozols
Apšenieku ozols
Āraišu Zviedru priede
Ārputnu ozols
Asaru ozols
Asaru priede
Āsteres liepa
Atašienes liepa
Atašienes parka ozols
Ataugu kadiķis
Atpiļu Upurozols
Ātu ozols
Audaru osis
Augļēnu kalna gravas ozols
Augļēnu Vecais ozols
Augšbriņķu kadiķis
Augstkalnu ozols
Augštūjas kadiķis
Augštūjas liepa melnalksnī
Ausekļa ielas 1.apse
Ausekļa ielas 2.apse
Ausekļa ielas 3.apse
Ausekļa ielas apses
Ausmu kadiķis
Aužuļu dižliepa
Avotkalnu ķirsis
Ažu ozols
Bābelītes ciešo divstaru priede
Bābelītes divstaru priede Nr. 1
Bajāru vītols
Balandu kadiķis
Baldones divroku priede
Baložu ozols
Baložu Palmu priede
Banku kadiķis
Barbjāņu kadiķis
Barisu vīksna
Baronu kapu ozols
Baumaņa skvēra nokarenais osis
Bauskas Skolas ielas robīnija
Bazūnu ozols
Bebru ceļa ozols
Bebru pamatskolas kadiķu dzīvžogs
Beitiņu ozols
Beķeru 1. ozols
Bekseru ozols
Berģu Vilkaču priede ar vējaslotu
Bērsteles barona kapu ozols
Bērvircavas ozols
Bērzciema celmu priede
Bērzciema skaistā priede
Bērzu ceļmalas ozols
Bērzu kadiķi
Bērzu melnalksnis
Bērzu pļavas ozols
Bētiņu kadiķis
Bieriņu dižmelnalksnis
Bieriņu melnalksnis
Bigauņciema dižpriede
Bigauņciema jūrmalas dižpriede
Biķernieku ielas sarkanais ozols
Biksēres ozols
Billīšu zirgkastaņa
Bīriņu Divstaru liepa
Bīriņu ozols
Bīriņu zirgkastaņa
Biržu kapu 1. egle
Biržu kapu 2. egle
Biržu lapegle
Bišumuižas ozols
Bišumuižas priede
Bitenieku tūja
Bluku ozols
Boķu ozols
Bornsmindes veimutpriede
Borovkas kadiķis
Borovkas priede
Botāniskā dārza dižozols
Botāniskā dārza melnalksnis
Botāniskā dārza vīksna
Bramberģes 2. liepa
Brancu kadiķis
Brandavu vēja slotas priede
Brankciema vītols
Brātiņu liepa
Brekšu liepa
Briedu ozols
Briedu vītols
Brīvības ielas osis
Brodiņu ozols
Brožēnu ozols
Brunavas baznīcas žoga liepa
Budbergas dižliepa
Budenbrokas - Dikļu alejas 1. liepa
Budenbrokas - Dikļu alejas 2. liepa
Budenbrokas Zviedru priede
Buivīšu priede
Būkaltu ozols
Bukstiņu ozols
Bukultu Juglas melnalksnis
Buldurpungas dižozols
Buldurpungas meža ozols
Buldursalas dižozols
Buļļu ielas piramidālais ozols
Buļu priede
Bundes vītols
Burtnieku mācītājmuižas liepa
Čakaru ozols
Carnikavas dižpriede
Carnikavas ozols
Cegeļņas kadiķis
Ceipu ozols
Cēlāju ozols
Ceļarāju kadiķis
Celmenieku priede
Celmiņu vīksna
Cēres etiķkoks
Ceriņu kadiķājs
Ceriņu kadiķis
Cērkstes kapu priede
Černausku dižozols
Ceruļevas priede
Červonkas liepa
Ciedru ozols
Ciemīšu kadiķis
Čigānu ozols
Cimzes ielas Apaļais melnalksnis
Cimzes ielas Garenais melnalksnis
Cīrulīšu tūja
Cīruļmuižas osis
Cīruļu kadiķis (pie Sēmes)
Cīruļu kadiķis (pie Tīnūžiem)
Cīruļu osis
Cīruļu ozols
Ciskādu apse
Cūkozols
Čužu purva 1. kadiķis
Čužu purva 2. kadiķis
Dakteru ozols
Daliņu bērzs
Dambēnu liepa
Dambīšu kadiķis
Dambja ielas ozols
Dambju ozols
Dambrānu ābele
Danču purva kadiķis
Dandzītes vīksna
Dārznieku kadiķis
Daudzeses priede ar osu
Daugavgrīvas liepa
Daugaviešu 1. ozols
Daugaviešu 2. ozols
Daugavsalas ozols
Dāvida ielas riekstkoks
Degumnieku ozols
Deksnes kalnu kļava
Deksnes vītols
Dīču ozols
Dikļu Lielā liepa
Dikļu mācītājmuižas liepa
Dikļu osis
Dikļu veimutpriede
Dīķu priede
Dimantu liepa
Divi brāļi
Dižjāņu 1. kadiķis
Dižjāņu 2. kadiķis
Dižlāņu īve
Dižšķēpeļu ozols
Dižupes 3. ozols
Dobročinas apse
Dobugravas vīksna
Doles Vecais ozols
Domopoles liepa
Dorīšu ozols
Dravas ozols
Dreimaņu kadiķis
Dreisku kadiķis
Drubazu kadiķu nora
Druvenieku liepa
Druvienas ozols
Dubes priede
Dubrovina parka osis
Dubrovkas ozols
Dubultu liepa
Dubultu stacijas ozols
Ducmaņu ozols
Dūjēnu kadiķis
Dūkupju 1. ozols
Dūkupju 2. ozols
Dundagas 1.ozols
Dundagas 5m liepa
Dundagas apsūnotā liepa
Dundagas Baznīcas liepa
Durbes ķirsis
Durbes pils kļava
Durbes pils Veimuta priede
Durbes zirgkastaņa
Dzalzavas ozols
Dzedru aveņu priede
Dzedru dižpriede
Dzedru jāņogu priede
Dzedru priedes
Dzeltenā divstumbru priede
Dzeltenā vienstumbra priede
Dzeltenās priedes
Dzelzkalnu kadiķis
Dzeņakalna ozols
Dzenīšu vītols
Dzērbenes apse
Dziedoņu ozols
Dziļezera D osis
Dziļezera dižegle
Dziļezera koki
Dzilniešu ozols
Dzimtmisas osis
Dzimtmisas ozols
Džūkstes 3.zirgkastaņa
Ēbeļmuižas dižozols
Ēbeļmuižas dižozols Nr.2
Ēdas lapegle
Ēdu ozols
Egas ielas kastaņa
Ēģiptes liepa
Eglaines priede
Eicēnu 2. kadiķis
Eicēnu 4. kadiķis
Eizbahovas kadiķis
Elejas parka apse
Elernes 1. liepa
Elka kalna kadiķi
Elkšņu ozols
Eļmu kadiķis
Elmužu 2. ozols
Elmužu ozols
Elpju ozols
Elsīšu priede
Elstu priede
Embūtes ozols
Eņģeļciema ozols
Engures dižliepa
Engures ezera A krasta kadiķi
Engures ezera dižpriede
Engures ezera guļošais dižkadiķis
Engures ezera horizontālais kadiķis
Engures ezera kadiķājs
Engures ezera slīpais kadiķis
Engures meža bērzegle
Ērberģes 1. ozols
Ērberģes 2. ozols
Ērberģes vīksna
Ērģemes lapegle
Esplanādes dzeltenkoks
Esplanādes ginks
Esplanādes kļava
Esplanādes Mandžūrijas riekstkoks
Esplanādes purpurlapu dižskābardis
Esplanādes purpursārtā kalnu kļava
Ēvaržu ozols
Eversmuižas korķkoks
Eversmuižas šķeltlapu liepa
Ezeriņu kadiķis
Ezerleju vītols
Ezermaļu kadiķis
Ezernieku liepa
Ezernieku ozols
Faļtopu kadiķis
Gāguļu ozols
Gaigalavas dižkļava
Gaigalavas ozols
Gailonu Garais kadiķis
Gailonu Īsais kadiķis
Gaiļu kalna kadiķi
Gaiļukalna kadiķis
Galamuižas melnā priede
Galamuižas zirgkastaņa
Galēnu kļava
Garjāņu 2. ozols
Garjāņu ozols
Garkalnes kadiķis
Garkalnes vīksna
Garķieķu ozols
Garkolnes kļava
Garkolnes osis
Garozas ozols
Gārsenes divstumbru priede
Garupes bagātīgā priede
Garupes ozolpriedes savijums
Gaviezes dižskābardis
Gaviezes osis
Geisiņu ozols
Geļenovas Japānas lapegle
Ģibuļu dižozols
Gintas ozols
Ģipkas bērzs
Glāžšķūņa ozols
Glika Jaunais ozols
Glika ozoli
Glika Vecais ozols
Glūdas baltegle
Glūdas papele
Gobbērzs
Gravas Sudmaļu ozols
Grāves 1.melnalksnis
Grāves 2.melnalksnis
Grāves melnalkšņi
Grāves ozols
Grīdenieku ozols
Griķu ozols
Grīvu ozols
Grīziņkalna robīnija
Grobiņas Pilsdrupu liepa
Gudenieku kadiķu audze
Gulēnu priede
Gustu ozols
Hercoga Jēkaba ozols
Iecavas baltegle
Iecavas ciedrupriede
Iecavas dzeltenā zirgkastaņa
Iecavas korķakoks
Iecavas lapegle
Iecavas osis
Iecavas ozols
Iecavas spārnainais ozols
Iecavas Tatārijas kļava
Ieļu 1. ozols
Ieļu 2. ozols
Ieļu 3. ozols
Ieļu 4. ozols
Ieviņu 1. kadiķis
Ieviņu 10. kadiķis
Ieviņu 11. kadiķis
Ieviņu 12. kadiķis
Ieviņu 13. kadiķis
Ieviņu 14. kadiķis
Ieviņu 15. kadiķis
Ieviņu 16. kadiķis
Ieviņu 19. kadiķis
Ieviņu 2. kadiķis
Ieviņu 4. kadiķis
Ieviņu 5. kadiķis
Ieviņu 6. kadiķis
Ieviņu 7. kadiķis
Ieviņu 8. kadiķis
Ieviņu 9. kadiķis
Igauņu kapu bērzs
Īgumu ozols
Ilgu ozols
Iļģuciema ošlapu kļava
Ilzenes osis
Ilzeskalna ozols
Ilžu osis
Inciema 2. vītols
Inciema vītols
Indānu liepa
Indulānu kapu tūja
Iņķu vītols
Inniņu ozols
Iršu osis
Istras goba
Īvandes baltegle
Īvandes muižas osis
Īves egle
Īves liepa
J. Asara ielas osis
Jāņkalniņa lapegle
Jāņukroga dižegle
Jasmīņu ozols
Jasmuižas liepa
Jaunā Mežaparka priede
Jaunandrānu kadiķis
Jaunannas vīksna
Jaunarāju kadiķis
Jaunāsmuižas ozols
Jaunāsmuižas vītols
Jaunburtnieku Lielā liepa
Jaunciema kadiķis
Jaunciema liepa
Jaungulbenes ozols
Jaunkrimuldas liepa
Jaunlaicenes 3. ozols
Jaunlonastu ozols
Jaunnaižu ozols
Jaunpils ielas ozols
Jaunpils liepu puduris
Jaunpils Mazais dižozols
Jaunpils ozols
Jaunpļavu melnalksnis
Jaunrīgu ceļmalas dižozols
Jaunrīgu ceļmalas ozoli
Jaunrīgu ceļmalas tālais ozols
Jaunrīgu ceļmalas tuvais ozols
Jaunsātu 2. ozols
Jēkaba kapu kļava
Jēkaupiņu kapu priede 1
Jēkaupiņu kapu priede 2
Jēkaupiņu ozols
Jēkuļu ozols
Jelgavas gledīčija
Jelgavas Melnā papele
Jelgavas pils pelēcīgā apse
Jelgavas pils piramidālais ozols
Jelgavas piramidālā melnā apse
Jelgavas riekstkoks
Jērcēnmuižas daudzžuburu liepa
Jērcēnmuižas dižozols
Jezufinovas dižozols
Jūdažu kļava
Juglas dubultvīksna
Juglas sarkanais ozols
Jumaru kadiķi
Jumaru kadiķis
Jušu goba
Kačānu trīsstumbru ozols
Kadiķis 1 Limbažu pagastā
Kadiķis 2 Limbažu pagastā
Kadiķkalni
Kadiķkalnu 1. kadiķis
Kadiķkalnu 2. kadiķis
Kaiju kastaņa
Kaives dižozols
Kākaru ozols
Kaķēnu kadiķis
Kaķu kadiķis
Kaķu priede
Kaleņu ozols
Kalnadruvu ozols
Kalnamuižas dižskābardis
Kalnamuižas dzeltenais bērzs
Kalnamuižas ozols
Kalnamuižas papīra bērzs
Kalnamuižas priede
Kalnamuižas veimuta priede
Kalnasētas Mīlestības ozols
Kalnastrautu ozols
Kalnciema papele
Kalnienas 2. ozols
Kalniešu vīksna
Kalniņu kadiķis (Allažmuiža)
Kalnišķu kadiķi
Kalnvirlapu melnalksnis
Kalpaka ielas ozols
Kaltiņu ozols
Kalupes vītols
Kaļvu ozols
Kanālmalas 1.skābardis
Kanālmalas ginks
Kanālmalas jocīgā sudrabkļava
Kanālmalas Kanādas apse
Kanālmalas kizils
Kanālmalas krastu kļava
Kanālmalas lauku kļava
Kanālmalas magnolija
Kanālmalas Mandžūrijas riekstkoks
Kanālmalas Mazais ginks
Kanālmalas Mazais ginks 2
Kanālmalas neievērotā kastaņa
Kanālmalas purpura ābele
Kanālmalas ragukoks
Kanālmalas zeltlietus
Kandavas 2. purpursārtā kalnu kļava
Kandavas bumbiere
Kandavas trīsstaru dižskābardis
Kaņepju bērzs
Kaņepu ozols
Kaņiera kadiķi
Kantiņu liepa
Kāpu ielas dižpriede
Kapusila Garais kadiķis
Kardes Mazais ozols
Kardes ozols
Karikstes vīksna
Kārklu dores priede
Kārkļu raganslota
Kārļzemnieku 1. ozols
Katlakalna ozols
Katrīnas 1. liepa
Katvaru egle
Ķaubu vītols
Kaucmindes ozols
Kaudzīšu kadiķis
Kaugurciema ozols
Kazuļu vīksna
Ķēdaru ozols
Ķeiru vīksna
Ķelderu liepa
Ķeļļu kadiķis
Ķemeru 1. ozols
Ķemeru bērzs
Ķemeru lapegle
Ķemeru Lielais riekstkoks
Ķemeru Mazais riekstkoks
Ķemeru parka 2. kļava
Ķemeru smiltsērkšķis
Kempinga vīksna
Ķempju ozols
Ķengaraga apse
Ķengaraga sarkanais ozols
Ķengaraga sudraba kļava
Ķengaraga sudrabkļavu rinda
Ķēniņmeža Četržuburu priede
Ķesterciema Pakava priede
Ķesterciema varenā divstumbru priede
Ķesteru ozols
Ķieģeļnīcas ozols
Ķigaru ozols
Ķiku kapu priede
Ķiploku vīksna
Ķireju ozols
Ķirķu ozols
Ķiršu priede
Ķīšezermalas vītols
Ķīstnieku ozols
Kleistu dižbērzs
Kleistu ielas dižozols
Klinšozols
Kolas apse
Kolkas 1. kastaņa
Kolkas 2. kastaņa
Kolkas takas dižpriede
Koņevas kadiķis
Korfa dārza ozols
Korlenu vīksna
Kr. Barona ozols
Krācumu 2. kadiķis
Krācumu kadiķis
Kranciema kadiķis
Krastciema dižpriede
Krastmalnieku kadiķis
Krauju ozols
Krēgermuižas ciedrupriede
Kreiju kadiķis
Kreiļu kadiķis
Krievupes kadiķis
Krimalnieku ozols
Krimuldas 2. ozols
Krimuldas 3. ozols
Krimuldas mācītājmuižas kļava
Kristu Garais kadiķis
Krogzemnieku vītols
Kronvalda 4staru kalnu kļava
Kronvalda parka katsura
Kronvalda parka kļava
Kronvalda parka korķkoks
Kronvalda parka magnolija
Kronvalda parka skābardis
Kronvalda parka zirgkastaņa
Krūmiņu dižskābardis
Krūmiņu ozols
Krūmiņu pīlādzis
Krutavas kadiķis
Kučenieku kadiķis
Kudinavas kadiķis
Kūdupes goba
Kūdupes osis
Kuģnieku ozols
Kuiku ozols
Kukšu ozols
Ķūļciema kadiķājs
Ķūļciema kadiķis
Kulta liepa
Kundziņu ozols
Kunkuļu ozols
Ķurmraga melnalksnis
Ķurmraga raga melnalksnis
Kurzemnieku osis
Kusas ozols
Kušneru liepa
Kutkāju raga bērzs
Labdzeņu kadiķis
Labrencēnu ozols
Lācīšu ozols
Lāču 1. melnalksnis
Lāču 2. melnalksnis
Lāču ozols
Lāču priede
Lāčupītes kadiķis
Lāčupītes Ķīnas kadiķis
Lagātu dižpriede
Laidu dižskābardis
Laidu priede
Laiviņu kadiķis
Laizānu parka liepa
Lakuču priede
Lambārtes ozolkļava
Lāmu Lielais ozols
Langas dižpriede
Lapmežciema dižliepa
Lapmežciema ozols
Lašu pilskalna ozols
Latiņu kadiķis
Lauderu dižapse
Laurenču priede
Lauru 3. ozols
Lauru 7. ozols
Lauskas dores priede
Laveru vītols
Lazdiņu ozoli
Lēdurgas ozols
Leišu 2. ozols
Leišu ozols
Lejasbestu vīksna
Lejiešu Vecais ozols
Leju ozols
Lejzemnieku Dīķa ozols
Lejzemnieku divstumbru dižozols
Lejzemnieku dižozols nr.2
Lejzemnieku dižozols nr.3
Lejzemnieku dižozols nr.4
Lejzemnieku dižozols nr.5
Lejzemnieku palienes ozoli
Lejzemnieku resnākais dižozols
Lejzemnieku slīpais attekas ozols
Lejzemnieku trijstaru ozols ar zeltpori
Lejzemnieku uzkumpušais drāšu ozols
Lēnu liepa
Lestenes lapegle
Leukādiju ozols
Lībenieku ozols
Lībnieku kadiķis
Līcīšu 1. kadiķis
Līcīšu 2. kadiķis
Līču dižozols
Līdaku Ozolu ozols
Lielalksnītes kadiķi
Lielās muižas dižozols
Lielās muižas ozols
Lielbornes kļava
Lielciema 1. kadiķis
Lielciema 2. kadiķis
Lielelejas 1. veimutpriede
Lielmežu priede
Lielo kapu kļava
Lielplatones 3.ozols
Lielsatiķu bērzs
Lielvilklaužu kadiķis
Liepa Slokas 51
Liepājas Raiņa ielas zirgkastaņa
Liepāru kadiķi
Lieparu kapu priede
Liepiņu ozols
Liepkalnes liepa
Liepu liepa
Līgotņu, Čangas egle
Līgotņu, Īgenbergas baltegle
Līgotņu, Liepiņa liepa
Līgotņu, Zicmaņa baltegle
Liģu dižliepa
Līlavu liepa
Līlavu ozols
Limbiķu kadiķis
Limbižu ozols
Lipstu ozols
Līvbērzes kapu vīksna
Līves ozols (1)
Līves ozols (2)
Lizdēnu lapegle
Lizdēnu liepa
Lobes Mazais ozols
Lobes ozols
Lodes ozols
Lodes skolas kļava
Lodes Vecais ozols
Lubānas lapegle
Lubiņu zirgkastaņa
Lucavsalas dižkoki
Lucavsalas liepa
Lucavsalas vīksna
Lucavsalas vītols
Lukstinieku ozols
Lupatu kadiķis
Lutriņu dižskābardis
Mācītājmuižas (Kļaviņu) osis
Mācītājmuižas īve
Mācītājmuižas osis
Mācītājmuižas zirgkastaņa
Madlienas vīksna
Madonas vītols
Maģirves priede
Maikapara Melnā priede
Maisēļu ozols
Mālderu liepa
Maldinošā Mazsilgraužu žuburu priede
Mālkalnu kapu kļava
Mālpils kļava
Mālpils Mācītājmuižas ozols
Mangaļmuižas ozols
Mantiņu priede
Māras dārza melnalksnis
Margrietas ielas robīnija
Māriņkalna ozols
Markutu ozols
Maskavas ielas ošlapu kļava
Māsku ozols
Mazākroga 1. ozols
Mazbrizules kadiķis
Mazirbes vilkaču priede
Mazsalacas vilkaču priede
Mazsesavas apse
Mazsilgraužu žuburu priede
Mazvilklaužu kadiķis
Medemciema bērzs
Medņu kadiķis
Mēdumu ozols
Medzeru apse
Medzeru liepu saaugums
Medzeru osis
Melderīšu kadiķis
Mellužu priede
Meņģeles bērzs
Meņģeles korķkoks
Meņģeles lapegle
Meņģeles Stārķa priede
Meņģeles vīksna
Mēra kadiķis
Mērgavas kadiķis
Mergupju ozols
Mergupju priede
Merķeļa ozols
Mēru 1.lapegle
Mēru ozols
Mežabārzdaiņu ozols
Mežabierņu 2. kadiķis
Mežabierņu kadiķis
Mežamatveju kadiķi
Mežaparka dižpriede
Mežapinču vītols
Mežāru ozols
Mežezera bērzs
Mežlaiskumu ozols
Mežmaliešu ozols
Mežmuižas kadiķis
Mežvidu lapegle 2
Mežvidu osis
Mičūnu Lielais ozols
Miemju liepa
Miemju riekstkoks
Miezītenes ieva
Miķeļu paeglis
Miklavānu ozols
Mīlestības ozols
Mīlestības priede
Milnu osis
Minhauzena Resnais ozols
Minsteru ozols
Misas dižpriede
Mores ozols
Morica ielas bērzs
Morkonišķu kadiķis
Motora kļava
Muižgaļu kadiķis
Muižuļu kadiķis
Mukuļu vīksna
Mundigu upurozols
Muravku ozols
Mūrnieku ozols
Nagļu baznīcas priede
Naglu vītols
Naižu Lielais ozols
Naižu Mazais ozols
Nametkalna 1. ozols
Nametkalna 2. ozols
Namiņu kadiķis
Nātiņu ozols
Naudas ozols
Nauļānu vītols
Neļķu ozols
Nēlupu ozols
Nesavas kapu egle
Neteiču kadiķis
Nīcas apse
Nīcas priede
Nodievu priede
Nordeķu dižais ozols
Nordeķu priede
Noriešu ozols
Noriņu 1. liepa
Noriņu 2. liepa
Novadnieku zarainā vīksna
Ogres trīsstumbru priede
Olaines zirgkastaņa
Orenīšu ozols
Ošenieku ozols
Ošnieku ozols
Ottes liepa
Oženieku kadiķis
Ozolaines 1. ozols
Ozolaines 2. ozols
Ozolaines lapegle
Ozolaines liepa
Ozoliņu kadiķis
Ozolkalnu 1. ozols
Ozolkalnu 4. ozols
Ozolkalnu dižozols
Ozolkalnu ozols
Ozolkalnu piemāju ozols
Ozolkroga D vītols
Ozolkroga dižākais vītols
Ozolkroga vītoli
Ozolmasta ozols
Ozolmuižas 6. ozols
Ozolmuižas ozols
Ozolmuižas ozols (Rēzeknes nov.)
Ozolnieku priede
Ozolu ozols
Ozupienes osis
Ozupienes vīksna
Padoles ozols
Pakalnu ozols
Pakalnu priede
Palsmanes tūja
Pancaku vīksna
Pankoku priede
Pankopu ozols
Pantenes bērzs
Pantenes kļava
Papes zirgkastaņa
Parka ielas kadiķi
Pārvāržu vīksna
Pasaku ozols
Pasilciema kadiķi
Paškānu vīksna
Pastasila 1. kadiķis
Pastasila 2. kadiķis
Pastasila 3. kadiķis
Pastasila 4. kadiķis
Paukštānu kadiķis
Pavasaru ozols
Pērkonu kadiķis
Pēternieku liepa
Pēternieku ozols
Pīlādžu priede
Piļoru ozolu audze
Pilsdrupu Garais ozols
Pilssalas vītols nr.1
Pilssalas vītols nr.2
Pilssalas vītols nr.3
Pilssalas vītols nr.4
Pilssalas vītolu rinda
Pilupju apse
Piņķu 1. priede
Piņķu 2. priede
Pintiķu lapegle
Pitraga kadiķis
Plāņu ozols
Plānupes dižozols
Plānupes egles raganu slota
Plānupes sudraba kļava
Platkāju liepa
Pļavas kakta priede
Pļaviņu ozols
Pleskodāles sarkanais ozols
Plieņu 2 stumbru liepa
Plieņu 3 stumbru liepa
Plieņu divstumbru kļava
Plieņu kadiķis
Plieņu kastaņa
Plieņu kļava
Plieņu koki
Plieņu slīpā liepa
Plostiņu 1. kadiķis
Plostiņu 2. kadiķis
Plošu vīksna
Plošu vītols
Pluģu Lielais ozols
Pluģu liepa
Pluģu Mazais ozols
Pociema vītols
Pograničas ozols
Polānu ozols
Polkaronu ozols
Pormaļu kadiķis
Postmuižas 2. ozols
Postmuižas ozols
Prezmas ozols
Priedkalnu kadiķis
Priednieku ozols
Priedulas bērzs
Priežkalnu priede
Pūceskalna priede
Pudinavas Četrstarainā liepa
Pudinavas Dobā liepa
Puigu ozols
Puikules parka osis
Pūkaļu kadiķis
Pūķu krūmbērzs
Pūķu ozols
Punēnu ozols
Pūres 1.riekstkoks
Pūres ķirsis
Pūres korķkoks
Pūres pīlādzis
Pūres valrieksts
Puriņu ozols
Puriņu ozols
Purmaļu priede
Purviņu liepa
Putniņa priede
Putniņu ozols
Putnu ielas dižkļava
Putraimiņu liepa
Pūzupu bērzs
Rāceņu ozols
Radopoles lapegle
Ragakāpas divstaru vilkaču priede
Ragakāpas žuburu priede
Raģu Daugavmalas ozols
Raģu Mežmalas ozols
Raģu Raģupītes ozols
Raiņa parka 1. dzeltenā zirgkastaņa
Raiņa parka zirgkastaņa
Raķupes kadiķājs
Rāmavas dižliepa
Rāmavas melnalksnis
Rāmnieku 1. priede
Rāmnieku 2. priede
Rāmnieku egle
Rāmnieku vīksna
Rampānu ozols
Rātsupītes ielas dižozols
Raunas Vilkaču priede
Rauzas vīksna
Rebu vītols
Rēdnieku vītols
Rembates ozols
Remtes goba
Remtes Mīlestības ozols
Remtes trīsstumbru ozols
Reņģes apse
Reņģes ielas vītols
Reņģes osis
Reņķa dārza 1.zirgkastaņa
Reņķa dārza 2.zirgkastaņa
Rēzu priede
Riekstiņu ozols
Riekstu ozols
Riemeru ozols
Rietekļa jeb Baložu kadiķis
Rīgzemju ozola tālākais dēls
Rīgzemju ozola tuvais dēls
Rīgzemju ozoli
Rīgzemju ozols
Riju priede
Rijzemju ozols
Rikavas liepa
Rikavas ozols
Rīteļu kadiķis
Robežkroga 1. kadiķis
Rojas jūrmalas melnalksnis
Rojnieku dobuma priede
Rojnieku dubultpriede
Rojnieku nokaltusī priede
Rojnieku priedes
Rojnieku priežu saaugums
Rojnieku varenā priede
Rokaižu alejas liepa
Roķēnu ozols
Roņu 2.priede
Roņu 5.priede
Roņu priede ar raganu slotu
Rozēnu vīksna
Roznieku ozols
Rožupoles dižkļava
Rubeņsalas kadiķis
Rucavas 1. melnalksnis
Ruckas vītols
Rūcu kadiķis
Rudbāržu osis
Rudbāržu plūškoks
Rudgalvju priede
Rūdupes ozols
Rudzātu ozols
Rudzīšu Lielais ozols
Rugāju ozols
Rugāju tūja
Rundēnu vītols
Ruņupes Lielais skābardis
Rušenicas priede
Rušenieku kadiķis
Rušķu liepa
Ruskulovas ozols
Rūtiņu kļava
Salaspils Benksa priede
Salaspils gledīčija
Salaspils sniegpārslukoks
Salaspils tulpjukoks
Saldenieku ozols
Saldus ošlapu kļava
Saldus vītols
Saldus zirgkastaņa
Salenieku ozols
Salienas dzirnavu ozols
Salnavas draudzīgās priedes
Salnavas Mazais ozols
Salu kadiķis
Salu vītols
Šampētera dižskābardis
Šampētera osis
Šampētera ozols
Šampētera sudrabegles
Sarkaņu kadiķis
Sārkastes melnalksnis
Šārķu Austrumu ozols
Šārķu Rietumu ozols
Sārtiņu priede
Sasmakas 1. dižskābardis
Sasmakas baltegle
Sasmakas melnā priede
Sasmakas osis
Sasmakas ozols
Sasmakas purpurlapu dižskābardis
Saukas osis
Saukas priede
Saukas smiltsērkšķis
Sauleskalna aizmūrētais ozols
Saulgožu ielas kastaņa
Saulkrastu Baltās kāpas dižpriede
Saulkrastu D priede
Saulkrastu dižās priedes
Saulkrastu īpatnējā priede
Saulkrastu Jaunās ielas dižpriede
Saulkrastu Jaunās ielas priede
Saulkrastu kuplā dižpriede
Saulkrastu žuburainā priede
Šauļu ielas ozols
Sauļu kapu ozols
Sautas kalna Garā egle
Sautas kalna ozols
Savenieku ozols
Sāvienas Lielais ozols
Seces osis
Seces ozols
Šēdiņu ozols
Sējas osis
Sējas ozols
Sēju ozols
Sēku dižozols
Sēku kadiķis
Sēlpils tūja
Sēļu ozols
Septiņgalotņu priede
Serguntavas ozols
Sesku ielas vītols
Sidgundas alejas Lielais ozols
Sidgundas alejas Rētas ozols
Sīgu ozols
Siguldas estrādes osis
Sijēru ozols
Silabebru kadiķis
Silajāņu 1. ozols
Siļķurgas ozols
Silmaču lapegle
Silmaču priede
Sīļu kadiķis
Sīmanēnu Mīlestības ozols
Sīmanēnu svētozols
Sīmaņu zirgkastaņa
Sīmu kadiķis - bļoda
Sīmu kadiķu nora
Sipu Dobumainais ozols
Sipu Lielais ozols
Sipu Vidējais ozols
Skaidriņu ozols
Skalbiņu ozols
Skaļupju trīsstaru priede
Šķēdes kalnu kļava
Šķērstu kadiķis
Šķieru ozols
Šķiņķu kadiķis
Skirnu liepa
Skolasupes vīksna
Skomaku Elku liepa
Skrandu ozols
Skrīnes ielas vītols
Skrudalienas apse
Skuju ozols
Skultes divstaru dižpriede
Slates 1. ozols
Slazdukroga ozols
Sleiku Vecais ozols
Sleinovas kadiķis
Sleķera takas egle
Slikšānu ozols
Slokas ielas zaļais osis
Šlokenbekas 1. zirgkastaņa
Šlokenbekas 2. zirgkastaņa
Sluķkalēju ozols
Smalkbāržu liepa
Smalkbāržu ozols
Šmerļa lielā vilkaču priede
Smidru ozols
Smiltenes vīksna
Smiltes ozols
Smurģu kadiķi
Smurģu kadiķis
Šņucēnu ozols
Soda liepa
Spāres liepa
Spēka ozols
Spilves ielas dižozols
Spilves vītols
Spracu ozols
Spreņu Zviedru priede
Sprīdīšu kadiķis
Sproģu dižpriede
Spulgu kadiķis
Staišu ozols
Stalbes 1. vītols
Staļļumuižas ozols
Stāmerienas dvīņu ozoli
Stāmerienas lapegle ar vējaslotu
Stāmerienas ozols
Stapriņu kadiķis
Stārķiešu liepa
Stārķu priede
Stendes kreisā krasta kadiķi
Stiģu ozols
Stimbānsalas ozols
Stintu kadiķis
Stirnienes osis
Stradu ozols
Straumēnu kadiķis
Strautiņu ozols
Strautmaļu ozols
Strazdes 1.dižskābardis
Strazdes skābardis
Streidu kadiķi
Strēļu svētozols
Strenču Vecais ozols
Strodu kadiķis
Strodu liepa
Struļu lapegle
Strunguļu bērzs
Struteles 3. ozols
Stūres ielas apse
Stūrišķu kadiķis
Subates baznīcas liepa
Subates Domes ielas liepa
Subates Skolas ielas liepa
Sudāju ozols
Sudmalu ozols
Sudrabkalēju kadiķājs
Sudrabkalēju kadiķis
Sukturu liepa
Sumburu apse
Sumpurņa vīksna
Suntažu liepa
Šūšļu 1. ozols
Sventes liepa
Sventes vīksna
Svešzemju apse Maskavas 259
Sviļu dižpriede
Svitenes 1.zirgkastaņa
Svitenes klajuma ozols
Svitenes pagastnama ozols
Tabakovas ozols
Talsu - Šķēdes ceļa dižskābardis
Talsu Līkumstaru liepa
Talsu vītols
Tāpeļkalna ozols
Tapešu ielas apaļais vītols
Tapešu ielas dižliepa
Tapešu ielas liepa
Tapešu ielas liepas
Tapešu ielas vītoli
Tapešu ielas vītols
Teņņu ozols
Teņu kadiķis
Tilderu ābele
Tiltkalēju ozols
Tīrumšautu vītols
Tolkāja ozols
Topciema kadiķis
Torņkalna apse
Torņkalna apses
Torņkalna dižā apse
Trejmeitiņas
Trepes paeglis
Tumes kadiķis
Tuņņu ozols
Tupicenes ozols
Turaidas dižozols
Turaidas ozols
Turbu ozols
Tūteres ozola dēls
Tūteres svētozols
Ukru gāršas Noburtais ozols
Ulmaņa ozols
Umurgas lazda
Ungurpils lapegle
Upatu ozols
Upenieku ābele
Upenieku ozols
Upesgrīvas kapu priede
Upesleju egle
Upesleju priede
Upesmuižas ozols
Upesmuižas vītols
Upīšu ozols
Upmaļu 1. ozols
Upmaļu ābele
Upstu kadiķis
Usmas elku liepa
Užu egle
Uzvaras parka ozols
Vaboles Moltkes liepa
Vaboles osis
Vaicuļevas osis
Vaišļu liepa
Valbēģu 1. liepa
Valdemārpils Elku liepa
Valentīna ielas robīnija
Vālēnu ozols
Valgalciema dižpriede
Valles liepa
Valtenberģu 3. liepa
Valtermuižas Lielais ozols
Valtermuižas ozoli
Valtermuižas Piepju ozols
Valtermuižas Viļņotais ozols
Valteru vilkačpriede
Vanagu kadiķis
Vārmes dižskābardis
Vārmes ozols
Vārnavas kļava
Vārnavas liepa
Vārnavas ozols
Varnaviču priede
Vašingtona laukuma zirgkastaņa
Vāveru ozols
Vecaiņu ozols
Vecāķu Vilkaču priede
Vecās ligzdas liepa
Vecāsmuižas 2. ozols
Vecbebru kļava
Vecbornes goba
Vecbornes osis
Vecdoķu Jaunais ozols
Vecdoķu Vecais ozols
Vecdzērves tūja
Veckalsnavas alejas liepa 1
Veckalsnavas alejas liepa 2
Veckalsnavas alejas liepa 5
Veckalsnavas alejas liepas
Veckalsnavas goba
Veckalsnavas V-staru liepa
Vecmaraju kadiķis
Vecmaraju ozols
Vecmuižas ozols
Vecmuižas vītols
Vecpalsānu elku liepa
Vecrāmnieku bērzs
Vecsaikavas ozols
Vecsatiķu ozols
Vecsaules baznīcas osis
Vecsaules baznīcas veimutpriede
Vecsēlpils kadiķājs
Veczvirgzdiņu 1.ozols
Vējakroga vītols
Velēnas kadiķis
Velna ozols
Vērenes 1. vīksna
Vērenes lapegle
Vērenes nokaltušais ozols
Vērenes vīksna
Vērmanes caurā dižkļava
Vērmanes dārza liepas
Vērmanes hibrīdā zirgkastaņa
Vērmanes Holandes liepa
Vērmanes pterokārija
Vērmanes riekstkoks
Vērmanes Sirdslapu platlapu liepa
Vesetas ozols
Vētras priedes
Vēveru 1. vītols
Vēveru dižozols
Vēveru egle
Vēveru kadiķis
Vienības parka dižskābardis
Vienvārstu ozols
Viesturu kapu liepa
Vietalvas baznīcas ozols
Vietalvas goba
Vīgantes Moltkes liepa
Vijciema dižpriede
Vijciema priede
Vīksnas Dobumozols
Vilciņu ozols
Vilkanču ozols
Vilkupes ozols
Vilmaņu priede
Viļņu mežābele
Viļņu priede
Vilzēnu 1. ozols
Vilzēnu 1.lapegle
Vilzēnu 2. ciedrupriede
Vilzēnu 2. ozols
Vilzēnu 3. ozols
Vilzēnu bērzs
Vilzēnu riekstkoks
Viņķeļmaņu dores liepa
Virkus dižskābardis
Virkus kapu zirgkastaņa
Virsaišu kadiķis
Vitēgu ozols
Vuķu 1. priede
Zacešku lapegle
Žagatu vītols
Zaķa osis
Zaķu ozols
Zaķu vītols
Zaķumuižas ozols
Zaļās birzs kuplā veimutpriede
Zaļās birzs veimutpriede
Zaļenieku 2. liepa
Zaļenieku Mīlas liepa
Zaļenieku parka ozols
Zaļmuižas A. Jūrdža liepa
Zasulauka 2stumbru riekstkoks
Zasulauka kļava
Zasulauka ošlapu kļava
Žeikaru egle
Zemītes 2. ozols
Zemītes ielas kļava
Zentenes dižskābardis
Zentenes dores priede
Zentenes Lielā īve
Ziediņu ozols
Ziedoņdārza robīnija
Ziedoņdārza zeltlietus
Ziedoņdārza zeltlietus 2
Ziemera 1. baltegle
Ziemupes kadiķu audze
Ziemupes liepa
Zīļu ozols
Zīļu Trīsstumbru priede
Zingberga Soda liepa
Zīperu 1. kadiķis
Zīperu 2. kadiķis
Žirafes priede
Zlēku dores priede
Zlēku ozols
Zobukalna ozols
Zolitūdes apse
Zolitūdes vītols
Zosenu Zviedru priede
Zošukroga 1.ozols
Žuburu ozols
Zušu ozols
Zutēnu kapu ozols
Zvanu ielas ozols


(c) Julita, 2008.- 2022.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv